Studieboeken Nieuwe Testament voor Egyptische studenten, dankzij uw steun aan de GZB!

P2120457

De afgelopen maanden smeekten en bedelden onze studenten hier in Egypte me om de inleiding op het Nieuwe Testament van David A. deSilva voor hen beschikbaar te maken. Ze wisten het zeker: dat is een boek (twee kloeke delen in het Arabisch, zo’n 1300 pagina’s in totaal) waar ze nu tijdens de studie veel aan hebben en straks in de pastorie of bij ander werk in de kerk eveneens. Zelf schreef ik er een jaar geleden ook al enthousiast over en diverse collega’s waren ook overtuigd van de waarde van het werk.

Maar het probleem was de prijs. De Arabische vertaling wordt in Libanon uitgegeven en de Egyptische importeur kon ons met goede wil misschien een prijs van rond de dertig euro bieden, maar dat was nog steeds ver boven het boekenbudget van veel studenten. Wat moesten we doen?

Toen ik het smeken der studenten niet langer kon negeren, besloot ik me tot de GZB te wenden. En, jawel, dankzij steun van mensen zoals u kon die geld beschikbaar stellen om de studenten de boeken voor een prijs aan te bieden die wel binnen het bereik van onze studenten ligt.

Het zeuren der studenten stopte niet toen ik vertelde dat de boeken voor een redelijke prijs zouden komen. Nee, bijna dagelijks werd me de afgelopen weken gevraagd: zijn ze er al? “Nee,” zei ik eerst, “ze zitten nu in het schip van Libanon naar Egypte.” “Komen ze dan wel echt?” wilden de studenten weten. Vorige week kon ik ze geruststellen: “Ze zijn nu aangekomen bij de importeur.” “Maar,” zuchtte één van de studenten, “ik heb het boek nu nodig want ik moet nu een proefpreek over Openbaring voorbereiden.”

P2120458

Maandag kwam het verlossende woord: “Vanavond worden de boeken bezorgd op het seminarie.” Inmiddels is de verkoop gestart en is al menig student gelukkig eigenaar van de twee delen – mits zijn of haar naam op de lijst van koopgerechtigde personen staat, om misbruik van dit aanbod te voorkomen.

Binnenkort gaan ook een paar zware dozen naar Alexandrië voor onze deeltijdstudenten aldaar. Daar gaan over enkele dagen de colleges Inleiding Nieuwe Testament van onze rector dr. Atef M. Gendy van start en mijn colleges Bijbelse theologie. Nu de boeken er zijn, zal ik er een behoorlijk aantal pagina’s uit opgeven: die gedeelten die ook geod bruikbaar zijn voor het vak Bijbelse theologie. De studenten krijgen zeker niet de kans de boeken ongelezen in de kast te laten staan!

P2120453

En laten we verder kijken dan de tientallen studenten die nu blij zijn dat ze deze boeken kunnen kopen. Mede dankzij deze boeken zullen zij met een betere kennis van het Nieuwe Testament de gemeenten ingaan waar duizenden door hun preken, Bijbelstudies, etc. zullen worden onderwezen, gevormd en gesticht. De boeken zelf stimuleren deze beweging van de studeerkamer naar de gemeente: bij de bespreking van elk boek van het Nieuwe Testament komen de belangrijkste Bijbelwetenschappelijke inzichten aan de orde maar wordt ook de vraag gesteld: wat is de betekenis van dit Bijbelboek voor ‘ministry formation’, de vorming voor dienst in de gemeente en in de samenleving? Opdat studenten en gemeenteleden niet alleen hoorders maar ook ‘daders’ van het Woord worden.

P2120460

Deelt u, deel jij ons enthousiasme? En wilt u, wil jij dit met een gift tot uitdrukking brengen? Klik dan op de rode woorden om het werk van de GZB in het Midden-Oosten of specifiek mijn werk in Egypte financieel te steunen.

Maak een website of blog op WordPress.com