Leergang christelijk Arabisch erfgoed Bibliotheek van Alexandrië en ETSC

P1700715

Zojuist is hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC) de leergang (lezingencyclus) “Christelijk Arabisch erfgoed” van start gegaan, georganiseerd door het centrum voor koptische studies (Coptic Studies Center) van de beroemde bibliotheek van Alexandrië (Bibliotheca Alexandrina) en het centrum voor middenoosters christendom (Center for Middle Eastern Christianity, CMEC) hier aan ons seminarie. P1700733P1700720

De twaalf lezingen worden verzorgd en bijgewoond door een veelkleurige keur van moslims en christenen van diverse denominaties en worden gefilmd door de christelijke satelietzender Sat7. De directeur van het Coptic Studies Center, zelf een moslim, benadruktin zijn openingswoord dat het koptisch erfgoed onderdeel is van de geschiedenis van alle Egyptenaren, iet alleen van de christenen en dus aller aandacht waard is.P1700731

P1700732

De eerste spreker is Fr. Zaka Fayez Labib die ingaat op de vraag in welke zin “de oosterse kerken” “oosters” zijn.P1700738

Maak een website of blog op WordPress.com