Syrisch christendom

Vandaag vindt hier op het Evangelical Theological Seminary in Cairo een symposium plaats over het Syrisch christendom, georganiseerd door het Center for Middle Eastern Christianity (CMEC). Het gaat hierbij niet direct om de kerk in Syrië nu, maar om de geschiedenis van de christenen die Syrisch spraken (het Syrisch is een dialect van het Aramees en is zelf weer in te delen in een oosters en een westers dialect). De speker vandaag is Fr. Zaka Fayez Labib. Fr. Zaka wijst er onder andere op dat veel teksten die na het concilie van Chalcedon in het Grieks niet meer werden overgeleverd wel in het Syrisch zijn overgeleverd. Hij wijst ook op allerlei punten van verwantschap tussen Syrisch en Hebreeuws en tussen Syrisch en Arabisch. Teksten uit het Hebreeuws, Grieks en zelfs Koptisch (bijvoorbeeld gnostische teksten) werden in het Syrisch vertaald.P1700397

Collega Dr. Hani Hanna opent de avond.P1700425

P1700409  P1700412

Er is een gevarieerd gehoor naar het symposium gekomen: christenen met verschillende kerkelijke achtergronden en ook enkele moslims.P1700431

Collega dr. Wageeh Mikhail leidt de spreker in.

P1700419

De spreker, Fr. Zaka, begint zijn voordracht met het afspelen van enkele Syrische liederen – één van de melodieën wordt, in iets vereenoudigde vorm, ook gebruikt voor een Arabisch gezang dat o.a. door Egyptische protestanten wordt gezongen.

Maak een website of blog op WordPress.com