Geweldiger dan geweldige baren

P1360936.jpg

Doden zijn er gevallen bij gevechten in Khusous aan de noordkant van Caïro en doden en gewonden zijn er gisteren opnieuw gevallen rond de koptisch-orthodoxe kathedraal hier in de wijk Abbaseya.

Een moslimmoeder des vaderlands bij ons in de wijk verzucht vanavond: “Wij leefden hier sinds lange tijden vreedzaam met elkaar. Moge onze Heer degene straffen die deze fitna, tweespalt, heeft gezaaid. In de dagen van Mubarak geschiedde zoiets niet.”

Ondertussen zit de schrik bij de mensen erin. In de protestantse kerk in Abbaseya, die op slechts enkele honderden meters afstand van de kathedraal staat, zijn zondagavond maar elf mensen in de dienst. Men is niet in de stemming voor een lange preek en na gezamenlijk te hebben gebeden gaat ieder weer huiswaarts.

Zelf ga ik zondagavond in Qasr el-Dubara, de protestantse hoofdkerk bij het Tahrirplein. Wanneer ik de deur uitga is tegen de gewoonte in de poort van ons seminarie aan het begin van de avond al gesloten. Het is een enigszins overbodige voorzorgsmaatregel want de kathedraal staat anderhalve kilometer bij ons vandaan en er is geen reden om aan te nemen dat het geweld juist naar onze buurt over zou slaan en de portier doet de poort dan ook zonder tegenspraak voor mij open.

In de kerk zijn er veel kerkgangers, maar toch niet zoveel als vroeger. Een predikant roept de mensen op zoveel mogelijk gewoon te komen en natuurlijk even op Twitter te kijken als men twijfelt of het veilig is op het Tahrirplein of niet.

In de preek wordt benadrukt dat de strijd van een christen geestelijk is, niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. De geestelijke wapenrusting van Efeze 6—die moeten we aandoen. Vervolgens lezen we Psalm 46: “God is ons een Toevlucht en een Sterkte (…) daarom zullen wij niet vrezen.” De gemeente beaamt de psalmwoorden met geklap.

De voorganger benadrukt ook vers 9 en 10 van de psalm: “Komt aanschouwt de daden des HEEREN (…) Die de boog verbreekt, en de spies aan twee slaat.” Of hierbij te denken is aan de geestelijke wapens van de Boze of aan de concrete wapens waarmee de christenen in Khusous zij gedood of beide, wordt aan de hoorder overgelaten. In elk geval raakt het de mensen en wordt er opnieuw geapplaudiseerd.

Psalm 93:4 zegt: “Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.” Wanneer we deze woorden lezen, roept de prediker ons op zelf iets in te vullen voor “het bruisen van grote wateren”—al wat ons schrik aanjaagt, “bijvoorbeeld traangas en geweren” (rond de kathedraal werd zondagmiddag geschoten en traangas gebruikt)—en er dan achteraan te zeggen: “Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger.” Wederom klinkt geklap.

Hoewel ik zelf de voorkeur zou hebben gegeven aan wat meer diepgang, is het duidelijk dat veel mensen op deze manier uiting kunnen geven aan hun emoties tijdens de eredienst. Het is niet niets wat er gaande is in Egypte. Bovenop de algehele lamlendigheid van het land hebben de christenen klappen gekregen, niet de eerste keer en waarschijnlijk ook niet de laatste keer.

Hoewel de preek overduidelijk niet oproept om terug te slaan, vraag ik me wel af of ze het wij-zij-gevoel niet eerder aanwakkert dan helpt te overwinnen. Moet ik de boodschap opvatten als: “Buiten— daar zijn de boosdoeners die ons bedreigen, maar binnen—hier in de kerk zijn de goeden, wij die God aan onze kant hebben.” Het slot van de preek doorbreekt evenwel dit gevoel wanneer de predikant benadrukt dat het bloed van een moslim (bijvoorbeeld omgekomen in Port Said) even kostbaar is in Gods ogen als het bloed van een christen.

Maak een website of blog op WordPress.com