Nieuwe hoogleraar, nieuwe docenten

Vandaag werd bekend dat dr. Herman Paul tot bijzonder hoogleraar secularisatiestudies is benoemd aan de Rijksuniversiteit Groningen op de nieuwe leerstoel namens de GZB (de protestantse zendinsorganisatie via welke ik in Egypte werk) en de IZB. Hierbij wil ik dr. Paul hartelijk feliciteren met zijn benoeming. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van de GZB en een artikel in het Reformatorisch Dagblad en nog een artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Iets minder spectaculair, maar voor ons in Egypte niet minder belangrijk, is dat vorige week ds. Redda Ibrahim en ds. Sameh Ibrahim zijn gevraagd om respectievelijk Inleiding op het Oude Testament en Inleiding op het Nieuwe Testament te doceren aan de nieuwe deeltijdopleiding van ons seminarie in de provinciehoofdstad Minya, zo’n 250 kilometer ten zuiden van Caïro, in een gebied waar veel christenen wonen. Ds. Redda heeft vorig jaar onze masteropleiding afgerond en ds. Sameh dit jaar. Beiden heb ik college gegeven en van laatstgenoemde was ik ook de scriptiebegeleider. Zelf hoop ik in Minya het vak Inleiding systematische theologie te gaan doceren, hetzelfde vak dat ik dit voorjaar in onze deeltijdopleiding in Alexandrië heb gedoceerd.

Zie voor eerdere blogposts over ds. Redda Ibrahim: Oudstudent synodepreses en “Oudtestamentisch geweld” op televisie en over ds. Sameh Ibrahim:  Ds. Sameh Ibrahim, master in de theologie en een alinea in Feest.

Maak een website of blog op WordPress.com