Berijming van Psalm 86

1. HEER, naar U gaat mijn verlangen;
laat mij licht in ’t hart ontvangen.
U bent goed en U vergeeft
ieder die gebeden heeft.
HEERE, luister naar mijn smeken;
U zult zeker tot mij spreken.
Aan U is geen god gelijk;
heel uw werk is wonderrijk.

2. Alle volken komen nader
en zij buigen voor U, Vader,
alle volken die U schiep
en die U bij name riep.
Ja, zij komen om te zingen
van uw naam, van alle dingen,
van uw wond’ren om ons heen –
U bent God, ja, U alleen.

3. Leer mij naar uw wil te leven
en mijn hart aan U te geven.
Wijs de weg die ik moet gaan,
vol van eerbied voor uw naam.
Toon m’ uw goedheid door een teken;
wil de weerstand, HEER, verbreken.
Antwoord mij op mijn gebed;
toon dat U mij troost en redt.

Bovenstaande berijming van Psalm 86:4–11,17 maakte ik in 2007 voor een bijeenkomst van Kerk in Hebron in Amsterdam, waar behoefte was aan psalmen in een eenvoudiger taalkleed dan de bestaande berijmingen boden en waar ik gevraagd was te spreken over “Vrede voor alle volken” n.a.v. het bezoek van Petrus aan de Romeinse hoofdman Cornelius (Handelingen 10).

De melodie van Psalm 86 is desgewenst te beluisteren op Psalmboek.nl of op de website van De Nieuwe Psalmberijming.

Maak een website of blog op WordPress.com