Boek ds. Sameh Ibrahim over nieuwtestamentische gezangen

WIN_20171018_22_58_49_Pro (2)

De Egyptische predikant ds. Sameh Ibrahim is voor de trouwe lezers van deze weblog geen onbekende. In augustus 2013 werd hij onder andere in het Reformatorisch Dagblad en in Nieuwsuur geïnterviewd toen het kerkgebouw van de gemeente die hij in de stad Minya (250 km ten zuiden van Caïro) dient in brand was gestoken. Zelf ken ik Sameh al sinds 2009 toen hij bij mij mastercolleges kwam volgen.

Vandaag ontving ik zijn nieuwe boek Christelijke gezangen: Wat zong de Vroege Kerk en hoe zingen wij vandaag? Het grootste gedeelte van het boek bestaat uit een bespreking van ‘hymnische’ gedeelten in het Nieuwe Testament, teksten die misschien als gezang gezongen werden of konden worden. Sameh bespreekt Johannes 1:1-18, Filippenzen 2:6-11, Kolossenzen 1:15-20, 1 Timotheüs 3:16, Hebreeën 1:3 en 1 Petrus 3:18-22 – teksten waarin Christus centraal staat. Hij heeft er flink voor gestudeerd: de bibliografie vermeldt naast de nodige Arabische werken zo’n 140 Engelstalige boeken en wetenschappelijke artikelen.

In het voorwoord van zijn boek schrijft hij:

Degene die mijn ogen voor het onderwerp van dit boek voor het eerst opende, was dr. Willem J. de Wit toen hij ons een boeiend vak doceerde onder de titel “Greek Texts for Theologians” in 2010 in de afdeling Bijbelwetenschappen in het masterprogramma van het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het fascineerde me. Voor het eerst begreep ik dat er in het Nieuwe Testament poëtische en hymnische teksten staan die de vroege christenen schreven en zongen.

Voor mij als docent is het uiteraard mooi om te zien dat een oud-student zich heeft laten inspireren door mijn colleges en zelf verder aan de slag is gegaan met een onderwerp dat we op college lang niet uitputtend konden behandelen. Tegelijk roept het bij mij ook weer herinneringen op aan mijn studententijd: aan de Vrije Universiteit volgde ik bij dr. K.-H. Uthemann aan de Vrije Universiteit een vak over vroegchristelijke Griekse en Latijnse poëzie waarbij we onder andere 1 Timotheüs 3:16 bespraken en voor een specialisatiecollege van prof.dr. P. W. van der Horst in Utrecht bestudeerde ik onder andere het uitvoerige opstel “The Song about Christ in Earliest Worship” van Martin Hengel, opgenomen in zijn Studies in Early Christology.

Voor degenen van u die zich al jaren bij mijn werk betrokken weten en meeleven zal het ook voldoening geven dat ik mijn tijd als docent heb mogen investeren in een student als Sameh die zijn kennis en gaven is blijven gebruiken en ontwikkelen en nu een boek heeft geschreven waarmee hij echt iets toevoegt aan wat er aan christelijke boeken beschikbaar is in het Arabisch. Wellicht dat predikanten en andere voorgangers het kunnen gebruiken als uitgangspunt voor een serie preken of Bijbelstudies en helpt het daarnaast bij de bezinning op wat er wordt gezongen in de kerken en misschien brengt het de schrijvers van christelijke gezangen en liederen op goede nieuwe ideeën.

Laat ik dit blogbericht besluiten met een hartelijke felicitatie aan ds. Sameh Ibrahim met dit boek en met de woorden die hij zelf aan het eind schrijft:

Hem, Die op den troon zit, en het Lam,
zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht
in alle eeuwigheid. (Openb. 5:13)

 

Zie ook: eerdere blogberichten over ds. Sameh Ibrahim.

Maak een website of blog op WordPress.com