Is God de ware mens? De Berleburger Bibel

Berleburger Bibel Genesis 1 26 (2)

Het Reformatorisch Dagblad meldt dat de Berleburger Bibel geheel is gedigitaliseerd en online te lezen is. Deze achtdelige Duitse Bijbel uit 1726–1742 bevat naast een nieuwe vertaling van de Bijbeltekst een uitvoerig commentaar in de geest van het radicale piëtisme of de christelijke theosofie (zie naast de projectwebsite ook Wikipedia en dit artikel voor meer info). Misschien zou men het een “bevindelijke” Bijbel kunnen noemen, mits men daarbij niet denkt aan een bevindelijkheid die zich specifiek binnen het spoor van de gereformeerde belijdenis beweegt.

Twee kleine voorbeelden: naar aanleiding van de schepping van de dieren in Genesis 1:25 gaat het commentaar in op de innerlijke dieren in ons hart. Zo staan wilde dieren als leeuw, beer en wolf voor vurige en toornige eigenschappen van ons hart.  Bij Genesis 1:26 betoogt het commentaar: “God is de ware oorspronkelijke mens, en de Zoon is zijn wezenlijke evenbeeld, en naar dit origineel (Original), model (Muster) en voorbeeld (Urbild) is Adam geschapen.”

“God is de ware, oorspronkelijke mens” – is dat een diepe gedachte om nader over door te denken? Of roept zo’n gedachte veeleer een gevoel van vervreemding op?

Wie zich de moeite getroost om zelf de oude Duitse druk door te werken, vindt veelal niet een Bijbeluitleg die gewoon helder, zakelijk uitlegt wat er in de tekst staat, maar krijgt wel inzicht in hoe een belangrijkste stroming in het Duitsland van de achttiende eeuw de Bijbel las. Wie kaf van koren weet te scheiden, kan misschien ook nog wel tot enig persoonlijk profijt in deze Bijbeluitgave lezen. Maar in elk geval is het voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Bijbeluitleg en Bijbelgebruik en van het radicale piëtisme en de christelijke theosofie zeker een winst dat de Berleburger Bibel nu geheel digitaal beschikbaar is.

 

Maak een website of blog op WordPress.com