Soli Deo Gloria in Egypte

P2200265

Soli Deo Gloria! Vandaag vindt hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo de laatste reformatielezing plaats in een serie over de “sola’s”. Mijn collega dr. Tharwat Waheeb Wahba, voorzitter van de vakgroep missiologie (zendingswetenschappen), spreekt over soli Deo gloria: aan God alleen de eer! Het laatste punt van zijn lezing gaat, niet geheel verrassend, over “de eer van God en de zending.” En daarbij vallen dan ook de naam van de bekende Nederlandse theologen Gisbertus Voetius (1589–1676) en (J. H.) Bavinck!

Deze week vergadert ook de synode van de protestantse kerk in Egypte (de Evangelical Presbyterian Church in Egypt, oftewel de Synode van de Nijl). Vandaag zijn twee belangrijke verkiezingen gedaan: ds. Youssef Samir Habib, predikant in de wijk Heliopolis hier in Caïro, deeltijddocent homiletiek (preekkunde) aan ons seminarie en spreker tijdens de vorige reformatielezing, is de nieuwe voorzitter van het bestuur van het seminarie. En onze rector dr. Atef M. Gendy is verkozen tot synodevoorzitter (voor de periode van een jaar, zoals hier gebruikelijk). Van veel mensen heb ik al gehoord dat ze blij zijn dat deze personen voor deze functies zijn verkozen. Moge het de kerk en het seminarie ten goede komen!

 

Maak een website of blog op WordPress.com