David in Sharm el-Sheikh

In de Hemelse Kathedraal, de koptisch-orthodoxe kerk van Sharm el-Sheikh aan de zuidkant van de Sinaï, is niet alleen het leven van Mozes maar ook dat van David in tal van taferelen uitgeschilderd.

Wat mij opvalt: in oudere koptisch-orthodoxe kunst staan vaak heiligen centraal, terwijl er in recentere kunst meer aandacht is voor de Bijbel, nadrukkelijk inclusief het Oude Testament. Zie bijvoorbeeld ook: Bijbel in beeld in Sohag. Voor een protestants christen voelt dat weldadig herkenbaar aan.

Maar misschien zouden protestanten ook iets kunnen leren van die traditionele heiligenafbeeldingen (uiteraard ontdaan van alle ‘bijgelovigheid’). Misschien kunnen ze inspireren tot het maken van een portrettengalerij van geloofsgetuigen van de eerste eeuw tot nu toe. Tussen de eerste en de eenentwintigste eeuw gaapt geen grote kloof, maar is het Woord telkens levensveranderend in mensen ingegaan en door hen telkens doorgegeven aan een volgende generatie totdat het ons in onze eeuw bereikte.