“Zing met mij”: vertaling van een Egyptisch gezang

P1410445

Het filmpje “Dorp in Egypte” begint met een bekend Arabisch gezang: Ghannū ma‘āyā [Zing met mij]. De thematiek van het lied, uitbundig en hoopvol loven ook als de omstandigheden moeilijk en donker zijn, is kenmerkend voor de Egyptische spiritualiteit.

 

Zing met mij (Ghannū ma‘āyā)

Refrein. Zing met mij, volk des Heeren, kom en zing voor Hem!
Laat onze lofkreten klinken en laat hen onze overwinning in Hem verkondigen.
Op de dag van zijn komst zullen wij zijn volk zijn dat Hem verwacht,
En met Hem daar in de hemel zullen wij blijven zingen voor Hem.

1. Mijn hart prijst Degene die aan het kruis mij door zijn bloed heeft gered.
Mijn geest en gemoed maken met mijn tong de dierbaarste Geliefde groot.
Met lof en prijs en luit zal ik zijn naam verheerlijken en Hem verheffen.
Zelfs ’s nachts in een vreemd land zal mijn hart blijven zingen voor Hem.

2. Te midden van de oorlog en de tijd van verdrukking hef ik mijn hart op tot Hem.
Zijn belofte maakt mijn geloof vast in mij, doet mij Hem prijzen.
De ketens in de gevangenissen en de legers in de oorlog verbreken wij met lofprijzing,
wanneer onze geloofskreten zich verheffen: “Christus zij de heerlijkheid.”

3. De heerlijkheid des Heeren te midden van zijn kerk verkondigen wij met lofprijzing.
Met lofstemmen roepen wij: “Verhef de naam van Christus.”
Wij heffen het kruis des Heeren hoog want wij zijn door zijn bloed vrijgekocht.
Wij verslaan de soldaten van het kwaad in zijn naam en wij zijn altijd overwinnend.

P1410491

Maak een website of blog op WordPress.com