East China Theological Seminary

Maandag 19 oktober 2015. Vanmiddag bezoeken we als deelnemers aan de Kerk in Actie-predikantenreis naar China een seminarie net buiten Shanghai, het East China Theological Seminary. Hier worden predikanten en kerkelijk werkers opgeleid voor Shanghai en vier naburige provincies. Bovendien biedt het seminarie een opleiding kerkmuziek aan voor heel China. Eerst was dit een tweejarig programma alleen gericht op muziek, maar nu is het een vierjarig programma waarin gewone theologische vorming en kerkmuziek met elkaar verbonden worden, zodat afgestudeerden niet enkel “vrijwilliger die het kerkkoor leidt” kunnen worden, maar als voltijds pastor/kerkmusicus kunnen worden aangesteld in gemeenten. Wanneer wij het seminarie bezoeken, zijn net twee studenten in de kapel “Amazing Grace” aan het oefenen.

P2070382

P2070405

Het seminarie heeft een grote collectie oude Engelse boeken die door zendelingen zijn achtergelaten toen ze rond 1950 China moesten verlaten. Het seminarie is nog bezig deze collectie te classificeren, maar het lijkt deels om een vrij unieke collectie te gaan op het gebied van zending in China en andere landen.

P2070402

Het seminarie heeft ook een kamer vol recente Engelstalige Bijbelwetenschappelijke werken, zoals Bijbelverklaringen, cadeau gekregen. Een reisgenoot vraagt me of we in Egypte aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo ook zoveel Bijbelwetenschappelijke boeken hebben. Mijn snelle inschatting is dat onze seminariebibliotheek zelfs nog iets meer bevat, maar dat hier wel diverse recente werken staan die wij nog niet hebben, bijvoorbeeld het Zondervan Illustrated Bible Background Commentary (zie onderstaande foto).P2070392

Er ligt ook een Chinese vertaling van een vrij bekend Engels naslagwerk, de Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. Een Arabische of Nederlandse vertaling van een dergelijk werk zie ik niet zo snel verschijnen, omdat de markt er waarschijnlijk te klein voor is. Het seminarie dat wij vandaag bezoeken is echter slechts één van de 22 seminaries in China, en dan zijn er ook nog tal van Bijbelscholen.P2070394

Hoewel het seminarie er qua faciliteiten prima uitziet, wekken de eetzaal en slaapkamers voor de studenten een bescheiden indruk. Is het voor Nederlandse studenten al vreemd om met z’n tweeën op één kamer te slapen (zoals op ons seminarie in Egypte gebruikelijk is), hier in China slapen vier studenten op twee stapelbedden in één kamer en lijken deze bedden slechts een dunne mat als matras te hebben. – Misschien houdt dit de opleiding betaalbaar?P2070412

P2070335

Tijdens een gesprek met de leiding van het seminarie vertelt één van de docenten dat zendingswetenschap (missiologie) niet als apart vak wordt gedoceerd, maar in veel andere vakken is verwerkt: bijvoorbeeld bij de bespreking van het Bijbelboek Jona, de leer van de Drieëenheid, de geschiedenis van de vroege kerk en de leer van de kerk. Op deze manier leren studenten dat zending of evangelisatie niet één speciale activiteit is waar een kerk al dan niet aan doet, maar wezenlijk is voor het christelijk zelfverstaan van kerk en theologie.P2070358

P2070372

Maak een website of blog op WordPress.com