De wereldstad Shanghai

P2060086

Zaterdag 17 oktober 2015. De tegenstelling kan niet groter. Gisteren moest onze auto even stoppen op een bergweg in de Chinese provincie Yunnan omdat een kudde geiten wilde passeren. Vandaag staat onze bus even in de file in de miljoenenstad Shanghai.P2060146

P2060184

P2060196

Met ds. Gerard Kansen en ds. Hans van Dolder, twee mede-deelnemers aan de Kerk in Actie-predikantenreis naar China, verken ik vanmiddag de Bund, een aan de rivier gelegen ouder deel van Shanghai, vanwaar men uitzicht heeft op het moderne zakendistrict vol wolkenkrabbers aan de overzijde van het water.P2060208

Volgens de Lonely Planet-reisgids van 2015 wonen er 24 miljoen mensen in Shanghai.P2060288

Vandaag staan er geen bezoeken aan kerken, seminaries, Bijbelscholen of andere christelijke instellingen op het programma. Wel maken we tijdens een boottocht al even kennis met Leo (zijn Chinese naam is Liu) van het sociaal/diaconaal werk van de Chinese kerk. Maandag hopen we meer van hem te horen. Maar eerst hopen we morgenochtend naar een gewone zondagse kerkdienst te gaan. P2060328

Gevoelsmatig heeft zo’n miljoenenstad misschien minder met God te maken dan een eenvoudig dorpje in de bergen. Maar in Amsterdam hoorde ik meer dan eens in de kerk dat reeds in de vroege kerk door Ignatius werd gezegd: “God heeft de steden lief.” P2060362

En Herman Bavinck schreef een kleine eeuw geleden in zijn brochure De navolging van Christus en het moderne leven:

Immers blijft het woord der Schrift waarachtig, dat wie rijk willen worden in verzoeking vallen en in den strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de menschen doen verzinken in verderf en ondergang. Indien ooit, dan drukt deze materialistische eeuw haar zegel op dit woord. En toch, aan den anderen kant, de zonde zit niet in het goud en het zilver, in den eigendom en in het kapitaal (…). De zonde heeft haar zetel in het hart van den mensch; en daarom is de strijd tegen de zonde steeds en in de eerste plaats een strijd tegen onszelven. Wat meent men dan, dat de Christenen in den strijd tegen de wereld bereiken zullen, indien zij niet vóór alle dingen van hare geestelijke heerschappij zich hebben vrijgemaakt? Veel gemakkelijker is het, het kapitaal te vervloeken, (…) alle cultuur in den ban te doen, dan om op al deze terreinen als een kind Gods te wandelen en Christus na te volgen. En toch, dat is noodig, indien wij als de gemeente in de eerste eeuwen sterk willen staan in den strijd en over de tegenstanders de overwinning willen behalen. De strengste orthodoxie maakt de zonden van smokkelarij en woekerwinst, van oneerlijkheid en bedrog in den handel, van sociale en politieke ongerechtigheden niet goed. Wie den naam van Christus noemt, moet afstand doen van alle ongerechtigheid. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

P2060412

Maak een website of blog op WordPress.com