Betere behandeling van hoge bloeddruk: proefschrift Petra C. van Rijn-Bikker

A 50 μl aliquot of human plasma was spiked with the internal standard d6-eprosartan mesylate and deproteinized by addition of 400 μl acetonitrile. After vortex mixing, centrifugation and evaporation to dryness of the supernatant, the dried extract was reconstituted with acetic acid 1% and 10 μl was injected into the LCMS-system. Separation was achieved on a Hydrosphere C18 1.0 x 33 mm column using a gradient elution mode composed of 1% acetic acid in MilliQ water and acetonitrile. Detection was performed by positive ion electrospray ionization MS/MS.

P1670574Ons theologen wordt soms verweten een geheimtaal te spreken die ver afstaat van de gewone werkelijkheid en die misschien zelfs moet verhullen dat we feitelijk niets te zeggen hebben. Wie echter bovenstaand willekeurig gekozen citaat uit een proefschrift leest dat gisteren aan de Universiteit van Amsterdam is verdedigd, zal licht tot het oordeel komen dat geneeskundigen en farmaceuten zich nog onbegrijpelijker weten uit te drukken.

Toch gaat het om een belangwekkend proefschrift—geschreven door (nu dr.) Petra C. van Rijn-Bikker—waar gewone mensen baat bij hebben. Het gaat namelijk over de vraag hoe je bij een te hoge bloeddruk kunt bepalen welke persoon bij welk middel in welke dosering het meest is gebaat. Eén van de conclusies is bijvoorbeeld dat het bloeddrukverlagende effect van het middel eprosartan duidelijk samenhangt met de etniciteit van een persoon. Vanuit klinisch perspectief ligt het daarom voor de hand dat een dokter bij het voorschrijven van een bloeddrukverlagend middel een patiënt eerst vraagt naar zijn of haar etniciteit.

Wie het boek toch te technisch vindt om het daadwerkelijk van kaft tot kaft te lezen, zal het niettemin waarderen vanwege de mooie uitvoering: het omslagontwerp is van museoloog en ontwerper Paul Ariese.

Misschien vraagt u zich toch af: waarom dit proefschrift besproken op deze blog? Het geheim is de Amsterdamse Oudezijdskring, waar Petra van Rijn-Bikker, Paul Ariese en ik en anderen elkaar jarenlang regelmatig ontmoetten voor goede en gezellige Bijbelstudieavonden. In het licht hiervan is het niet geheel verrassend dat het dankwoord van het proefschrift eindigt met een verrassende slotzin: “Genieten van de talenten die God ons geeft, in de wetenschap dat Zijn bloed de hartslag is die ons leven doet!” 

N.a.v. Petra C. van Rijn-Bikker, Variability in Response to Antihypertensive Drug Therapy: From Population Based Therapy towards Individualized Treatment, proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2014, 211 pag., ISBN: 978-94-6259-402-9.

PS: Wie nu op zoek is naar een huiskring in Amsterdam voor Bijbelstudie en ontmoeting, kan bijvoorbeeld contact opnemen met dr. P.J. Visser of de heer Hans Klok van de Noorderkerkgemeente in Amsterdam.

Maak een website of blog op WordPress.com