Mark Swanson: Geschiedenis van de middeleeuwse Egyptische kerk

P1470238Deze weken verwelkomt ons seminarie één van haar oud-docenten, dr. Mark Swanson, thans hoogleraar christen-moslim studies en interreligieuze relaties aan de Lutheran School of Theology at Chicago. Hij geeft een collegeserie over de middeleeuwse Egyptische kerk. Hij zal spreken over de volgende onderwerpen:

  1. De vorst en de patriarch
  2. Het Arabisch—een christelijke taal?
  3. Een hervormingsgezinde patriarch: Gabriel bin Tariik
  4. De gouden eeuw (de tijd van o.a. Cyrillus VI)
  5. Heilig in de Mamlukse tijd
  6. Gedeelde cultuur

Ad 1. Bij het eerste punt hoopt Swanson drie voorbeelden te bespreken:

  • Paus Benjamin en Amr ibn al-As (ca. 642)
  • Paus Johannes III van Samannud en gouverneur Abd al-Aziz (ca. 685)
  • Paus Zacharias en kalief al-Hakim bi-Amr Allah (ca. 1020).

Ad 2. Wat betreft het Arabisch: volgens sommigen was het ondenkbaar dat men het Arabisch zou gebruiken in de kerk. Een monnik schrijft dat het stuitend is dat zelfs priesters en monniken zelfs in het heiligdom het wagen Arabisch te gebruiken in plaats van de heilige Koptische taal.

Ad 6. Er zijn preken voor de zeven zondagen van de vastentijd die worden toegeschreven aan Shenoute: echter deze schreef in het Koptisch terwijl de preken zijn overgeleverd in het Arabisch. In deze preken is bijvoorbeeld een verhaal over Alexander de Grote en een verhaal over de monnik Barlam en prins Yuwasaf.