Lees: In Egypte – Vijf jaar ervaringen in het land van de Nijl

In Egypte nieuwsbrief van Willem Jan de Wit 1tm14

Het regent. Ik had nooit gedacht dat ik mijn eerste nieuwsbrief uit Egypte met deze woorden zou beginnen. Maar het regent echt, voor het eerst in de acht weken dat ik hier nu ben. (…)

Deze nieuwsbrief heeft ook iets van een regenwolk. De afgelopen tijd heb ik bijna duizend foto’s gemaakt en tal van korte stukjes geschreven. Een selectie daarvan stort ik hier over u/jou uit. (…)

Inmiddels is het buiten opgehouden met regenen. Het is avond en het wordt hier vroeg donker, maar morgen zal de zon weer schijnen. Tegelijk hoop en bid ik dat het hier in Egypte blijft regenen. (…)

Met bovenstaande woorden ving ik oktober 2008 mijn eerste nieuwsbrief aan. Nu ruim vijf jaar later zijn er al veertien nieuwsbrieven verschenen, samen goed voor bijna 40.000 woorden en vele honderden foto’s, aanvankelijk nog zwart-wit en later in kleur (althans in de digitale editie).

In het pdf-boek In Egypte zijn de nieuwsbrieven bijeengebracht en trekken de vijf jaren nogmaals voorbij. Beleef de verhalen mee over de Egyptische cultuur, het stadsleven en het dorpsleven, het seminarie en de studenten. Neem plaats in de kappersstoel en leer de les van de palmboom. Doe mee aan de fietsenactie voor Egyptische dorpsdominees. Lees hoe de revolutie begin 2011 plotsklaps alles veranderde—hoewel het achteraf gezien eind 2010 toch ook al in de lucht zat: onder het kopje “Donkere wolken” schreef ik toen:

Er ligt een laagje zand op de auto’s. Er staat een venijnige wind. Naar men zegt is het in twee eeuwen niet zo koud geweest in Cairo als nu. Vanwege de zandwolken liet de zon zich gisteren in het geheel niet zien en bleef het de hele dag schemerig. Het gaat misschien te ver om van een Egyptische duisternis te spreken, maar het heldere licht breekt ook niet door.

[Rond de verkiezingen] lees ik veel over onregelmatigheden en het feit dat de oppositie geen faire kans krijgt, maar de eerste reacties die ik van Egyptenaren op de verkiezingen hoor, zijn juist positief: er zijn slechts drie doden gevallen en tot opluchting van veel christenen heeft de Moslimbroederschap (de “strenge” moslims) haar zetels in het parlement verloren. Wanneer ik tegen een student zeg dat ik toch wat vragen heb bij de gang van zaken, antwoordt hij dat ik nog teveel als Nederlander denk. Naarmate ik meer mensen spreek, weet ik echter ook steeds minder hoe ik er als Egyptenaar over zou moeten denken. Stofwolken belemmeren het zicht.

Door de revolutie is alles veranderd, maar op de details na is toch eigenlijk ook hetzelfde gebleven: nog steeds wordt het zicht belemmerd en nog steeds zit mijn hoofd vol vraagtekens bij wat er gaande is.

En temidden van dat alles weet ik me hier al meer dan vijf jaar steeds op mijn plek. Lees verder in In Egypte.