Ds. Sameh Ibrahim blikt in EO Visie terug op brand kerk in Minya

Ds. Sameh Ibrahim EO Visie 2156d02386

De Egyptische predikant ds. Sameh Ibrahim is voor de trouwe lezers van deze blog geen onbekende. In EO Visie blikt hij nog eens terug op deze zomer toen hij ‘zijn’ kerk in de stad Minya in vlammen op zag gaan:

“Ik preekte vóór de aanslag vaak over 1 Petrus 1, over de vervolging van de eerste christenen. Nu ervoeren we zelf wat dit betekent. Van Petrus leer ik dat ik niet bang moet zijn om te lijden, maar moedig. Tussen Jezus’ lijden en ons lijden zie ik een verband. We leven vanuit de kracht van Zijn opstanding.” (…)

Wordt het voor ds. Ibrahim ook geen tijd om weg te gaan? “Ik zal nooit vanwege gevaar weggaan. Tijdens de eerste nacht na de aanslag moest ik steeds denken aan een hymne die we hier vaak zingen: ‘In het Woord van de levende God, zien we een fundament voor ons geloof, standvastig als een berg.’ Daar wil ik op vertrouwen.” Lees het hele interview.

Foto: Danny Grootveld (bron: website EO Visie)

Maak een website of blog op WordPress.com