Nieuw studiejaar

P1550326

Vorige week hield ons seminarie met de studenten van de predikantsopleiding de openingsconferentie: vier dagen aan de kust nabij Alexandrië. Vandaag beginnen de colleges weer. Veertien nieuwe studenten zijn er in de predikantsopleiding en daarnaast enkele tientallen deeltijdstudenten. Morgen beginnen de colleges van de Engelstalige masteropleiding. Daarin geef ik dit semester drie vakken:

  • Ancient Middle Easter Source Texts: Context and Reception of Genesis 1–11;
  • Hebrew Texts for Theologians: Psalm 146, Contexts and Consequences;
  • Constructive Theology in Middle Eastern Context.

Naast Egyptenaren hebben zich dit jaar voor het masterprogramma een Syriër (die al enige tijd in Egypte is) en een Indiër (die na een reis van zo’n vijftig uur [vanwege een vervelend oponthoud] vanmorgen op ons seminarie is gearriveerd) aangemeld. Ik zie uit naar een studiejaar waarin we veel van elkaar zullen leren.