“Wie zichzelf beheerst, is sterker dan wie zijn broeder doodt”

“Wanneer twee moslims elkaar doden, gaan ze beiden naar de hel,” vertelt een jongeman me op straat, de bronnen van de islam citerend, en daarom is hij fel gekant tegen het terrorisme van de moslimbroederschap.

“Als een moslim en een christen elkaar doden, vind ik dat ook niet goed,” merk ik op, en hij valt me daarin meteen bij en citeert een uitspraak van de profeet (of was het een vers uit de Koran zelf?) dat dit illustreert.

Als voorbeeld noemt hij de kruisiging van de profeet Isa: dat was beslist een foute daad. “Wie hebben dat gedaan?” vraagt hij. “De joden wilden het en de Romeinen hebben het uitgevoerd,” antwoord ik, maar ik waag het eraan toe te voegen: “Laten we echter niet alleen naar de joden kijken. Als wij daar in de die tijd hadden geleefd, hadden we misschien ook wel meegeroepen om de kruisiging van Christus. Het kwaad woont ook in onszelf.”

De jongeman knikt instemmend, maakt een klein gedachtesprongetje rond het kwaad in jezelf, en vraagt: “Wie is de sterke?”Hij antwoordt zelf: “Niet wie zijn kracht gebruikt om een ander te vermoorden” en citeert opnieuw de profeet: “Wie zichzelf beheerst, is sterker dan wie zijn broeder doodt.”

– – –

Het gesprekje met deze jongeman illustreert duidelijk dat de tegenstelling in Egypte niet is te reduceren tot “de vrome moslims van de broederschap” versus “de immorele seculieren rond el-Sisi.” Voor deze jongeman is het juist zijn godsdienst die hem verre houdt van de moslimbroederschap.

Hoewel ik blij ben met de spontane vroomheid en vredelievendheid van de jongeman, heeft het voor mij toch ook iets beklemmends: waarom gaat hij voor alles terug naar de bronnen van de islam en beroept hij zich niet gewoon op algemene principes van medemenselijkheid? Wat als ik bijvoorbeeld noch moslim noch christen was en er niet een specifiek koranvers of een uitspraak van de profeet te vinden was dat mijn rechten beschermt, was ik dan wel vogelvrij? Of zijn er in de islam altijd woorden te vinden die mijn leefruimte beschermen?

– – –

Thuisgekomen valt mijn oog op een tweet die linkt naar een artikel op de officiële Engelstalige website van de moslimbroederschap. Het artikel begint met de zin “Egypt’s Muslim Brotherhood reiterates its commitment to non-violent protest in support for democracy and the return of legitimacy” en zet uitvoerig uiteen waarom de moslimbroederschap een geweldloze revolutie voorstaat tegenover het huidige moorddadige en onderdrukkende staatsgreepsregime.

Dit is Egypte 14 september 2013: een moslimbroederschap die op internet zweert bij geweldloosheid en een moslimjongeman op straat die op grond van de islam het moorddadig terrorisme van de moslimbroederschap afwijst.

Maak een website of blog op WordPress.com