“Alle politiebureaus zijn afgebrand … en één kerk”

Weer aangekomen in Egypte besluit ik mijn dagelijks ritueel meteen te hervatten en net voor de avondklok een glas sap te gaan drinken. De sapschenker is blij mij weer te zien en na zijn typisch Egyptische vraag of ik een verloofde heb meegenomen uit Nederland nodigt hij mij uit zijn bruiloft bij te wonen op de tweede dag van het offerfeest, in de provincie Minya.

Ik vraag hem hoe de situatie daar is. “Nu is het rustig,” zegt hij, “maar afgelopen maand zijn wel alle politiebureaus afgebrand.” “En veel kerken,” vul ik aan, met een klein beetje aarzeling omdat ik niet weet hoe hij als moslim er precies tegenaan kijkt. “Dat valt wel mee,” zegt hij, “in de hele provincie Minya is één kerk afgebrand.” “Dat klopt echt niet,” antwoord ik en ik noem moeiteloos meteen vijf kerken op waarvan ik zeker weet dat er brand is gestoken. “Okay,” zegt hij, “bij ons in de gemeente was maar één kerk afgebrand. En generaal al-Sisi zal de afgebrande kerken laten herbouwen.” “Laten we dat hopen.” 

Misschien zouden we in het westen wel iets meer oog voor het feit mogen hebben dat niet alleen kerken maar ook tal van politiebureaus/-posten zijn afgebrand, schiet het door me heen, maar het is tegelijk toch wat bevreemdend en vervreemdend dat een vriendelijke moslim zich wel geraakt toont door de brand in de politiebureaus maar niet door de brand in de kerken. Tast ik helemaal mis als ik denk dat hij als moslim zich voor dat laatste een beetje plaatsvervangend schaamt en het er daarom maar liever niet over heeft?

Maak een website of blog op WordPress.com