Wat kunnen we doen voor Egypte? Bericht van Luisterend Dienen en GZB

De situatie in Egypte laat u in Nederland niet onberoerd, merk ik aan alle kanten. Veel mensen vragen zich af: wat kunnen we doen? Binnen diverse kringen van de Protestantse Kerk in Nederland is hier de afgelopen dagen ook intensief over nagedacht en vandaag hebben Luisterend Dienen en GZB het volgende bericht doen uitgaan:

548972_531108260276275_1003181270_n

Bid voor Egypte!

Hoewel het afzetten van de Egyptische president Morsi begin juli werd toegejuicht door een groot deel van de Egyptische bevolking, heeft het tot veel woede geleid onder aanhangers van de Moslimbroederschap. Half augustus is de situatie in Egypte sterk verslechterd. Bij het beëindigen van de protestacties van de Moslimbroederschap door politie en leger zijn veel doden gevallen.

Hoewel de Egyptische bevolking voor het merendeel moslim is, kent Egypte een aanzienlijk aantal christenen (zo’n negen miljoen), die lid zijn van de Koptisch Orthodoxe Kerk of bijvoorbeeld van protestantse kerken zoals de presbyteriaanse kerk. Terwijl in Caïro de demonstraties uiteen werden gedreven, zijn op het platteland vele tientallen kerken, Bijbelwinkels, christelijke instellingen en winkels en huizen van christenen beroofd, in brand gestoken en/of verwoest, evenals politiebureaus, musea, etc.

Meeleven uit Nederland

Luisterend Dienen steunt diverse projecten van christelijke kerken in Egypte via de Protestantse Kerk in Nederland en de GZB, die beiden ook hun zorg hebben uitgesproken over de situatie in Egypte. Zie hiervoor de berichten op de websites van de Protestantse Kerken de GZB.

Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, schreef in een brief aan bisschop Arseny van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland: “Het zal u diep raken dat leden van de Koptische kerk, waar u een deel van uitmaakt, bitter lijden en dat kerkgebouwen worden beschadigd of zelfs vernietigd. Wij willen door dit schrijven ons medeleven met u tonen. Wij beseffen dat u op deze wijze het kruis van Christus te dragen krijgt en bidden u daarin toe dat de Heer u mag vasthouden, troosten en beschermen.”

Namens de GZB is Willem-Jan de Wit uitgezonden naar Egypte, waar hij werkt als docent aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo, de predikantsopleiding van de Presbyteriaanse Kerk. Verschillende aanvallen op kerken vonden plaats in gemeenten van zijn (oud-)studenten. Wie meer wil weten over de situatie in Egypte kan meelezen op zijn weblog, waar hij regelmatig verslag doet van de recente ontwikkelingen. Zie hiervoor wjdw.nl.

Op 28 augustus komt Willem-Jan de Wit volgens planning voor zo’n twee weken naar Nederland. In principe is hij bereid in deze periode in uw gemeente iets te vertellen over de recente gebeurtenissen in Egypte. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, neemt u dan contact op met het kantoor van de GZB, 0343-701010, cenf@gzb.nl.

Uw betrokkenheid

Nieuwsuur christenen Minya Egypte

Velen hebben op televisie de vreselijke beelden gezien van wat er gebeurd is met christenen en kerken in de stad Minya in Egypte. Het is zeker niet de enige plaats waar dergelijke zaken hebben plaats gevonden. De situatie is alarmerend. In de moeilijke tijden die Egypte doormaakt is het van groot belang dat wij laten zien dat wij verbonden zijn met onze broeders en zusters die lijden. Uw solidariteit en uw gebed zijn onmisbaar. Bid daarom dat er een einde zal worden gemaakt aan het geweld en dat de vrede snel mag terugkeren.

Luisterend Dienen heeft via de Protestantse Kerk en de GZB directe contacten met de kerken en christenen in Egypte. We willen hen steunen waar we kunnen. Zij vragen ons om steun als ze investeren in goede relaties tussen de gematigde krachten in het land. De Egyptische kerken zijn vooralsnog terughoudend in het herbouwen van hun gebouwen met steun uit het westen, omdat dit olie op het vuur zou kunnen gooien. We steunen de kerken in Egypte op allerlei andere manieren, om effectief en relevant kerk te zijn in hun eigen samenleving. Help ons daarbij! Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer 76035 t.n.v. Luisterend Dienen, o.v.v. ‘Egypte’. Alvast hartelijk dank!

Luisterend Dienen | GZB

Maak een website of blog op WordPress.com