Gebedspunt gewijzigd

GZB, de organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland die mijn werk in Egypte mogelijk maakt, brengt elk kwartaal een gebedskalender uit om het meeleven met mensen in andere delen van de wereld te bevorderen. De gebedskalender is hier te bestellen, maar de gebedspunten voor deze week zijn ook direct online te lezen.

Het gebedspunt voor morgen, vrijdag 2 augustus, gaat over mijzelf hier in Egypte:

Vrijdag 2 augustus – Willem-Jan zet deze zomer o.a. zijn taalstudie Arabisch voort, bezoekt studenten in dorpen en bereidt nieuwe colleges voor komend jaar voor. Bid om een goede zomerperiode.

Zoals dat nu eenmaal gaat, is de kalender gebaseerd op informatie die ik een kleine twee maanden geleden toen naar beste weten aanleverde. De gehele maand juni heb ik stevig standaard Arabisch geleerd bij een vriendelijke moslimbroeder—toen eind juni de massale demonstraties begonnen die mede tot de afzetting van Morsi leidden, was de cursus net afgelopen. Aan collegevoorbereiding heb ik ook al wat gedaan en meer daarvan staat ingepland voor deze augustusmaand. Maar bezoeken aan studenten in dorpen—die zijn voor mij geschrapt vanwege de onrust in het land en de situatie moet wel wonderbaarlijk snel veranderen willen mijn Egyptische collega’s me later deze zomer alsnog met een gerust hart naar de dorpen in het Nijldal laten reizen. Twee Egyptische collega’s gaan overigens wel juist morgen voor een paar dagen op reis om acht studenten te bezoeken en hebben beloofd mijn groeten over te brengen.

P1240597

Deze week bezocht een student die stage loopt in een dorp in de provincie Minya (zo’n 250 km ten zuiden van Caïro) ons hier even op het seminarie en hij nodigde mij spontaan uit om bij hem langs te komen. Hij was blij omdat het naar zijn waarneming nu beter gaat met Egypte dan in de dagen van Morsi en ontmoet in zijn omgeving geen spanningen. Ergens kriebelt het om die goedbedoelde maar overbezorgde reisadviezen te negeren en alleen naar zo’n optimistisch-realistische student te luisteren. Maar onderhuids broeit er in de provincie Minya toch ook wel het nodige en zo nu en dan wordt dat zichtbaar. Zie bijvoorbeeld dit krantenbericht van gisteren over afgelopen zaterdag: Drie kerken aangevallen in Egypte.

Maar wie nu toch graag mee wil beleven wat onze studenten zomers in de Nijldaldorpen zoal meemaken, verwijs ik naar mijn uitgebreide fotoverslag van twee jaar terug: Opper-Egyptische zomer.