Volg live wat er in Egypte gebeurt

Vandaag zijn er weer grote demonstraties gaande in Caïro. Zie bijvoorbeeld deze live stream van ONtv. Het volgende artikel heeft vrij kort en zakelijk weer wat er gaande is: Voor- en tegenstanders Moslimbroederschap demonstreren in Caïro.

In de kringen van ons seminarie constateer ik sympathie voor en bereidheid tot deelname aan de pro-generaal el-Sisi/pro-leger/anti-terrorisme/anti-Moslimbroederschap demonstraties, hoewel een oud-student zich op Facebook kritischer uit. “Arme Egyptenaren, jullie moeten kiezen tussen een religieuze theocratische fascist en een militaire fascist,” schrijft hij.

Eerlijk gezegd ben ik vandaag blij dat ik geen Egyptenaar ben en dus niet de keuze hoef te maken om wel of niet te gaan demonstreren. Ik ben uiteraard tegen terrorisme maar eveneens tegen het stigmatiseren van politieke tegenstanders als terroristen, zeker wanneer dit laatste geen onschuldig woordenspel is maar kan leiden tot legitimering van gebruik van geweld.

Iemand die vandaag deelneemt aan de Sisi-steunbetuiging legde mij gisteren uit dat de moslimbroeders volgens hem vuile spelletjes spelen: zij laten bijvoorbeeld hun terroristen steeds omringen door ongewapende, onschuldig-ogende mensen, waardoor men het leger altijd van geweld tegen vreedzame betogers kan verwijten wanneer het terroristen aan probeert te pakken. Het is volgens hem daarom goed dat het volk middels een massademonstratie laat weten achter het leger te staan wanneer het zich niet laat afschrikken door dergelijke spelletjes maar waar nodig doortastend optreedt.

Geeft dit echt goed weer wat er feitelijk gaande is?

Voor wie voor zichzelf een oordeel wil vormen verwijs ik naar de volgende twee artikelen die ik aan mijn blogbericht met aanbevolen artikelen over Egypte heb toegevoegd:

Tot slot een algemene leestip: in de Facebookgroep fb/egypte.nieuws worden regelmatig links geplaatst naar artikelen over wat er in Egypte gaande is.