Onderwijsontwikkeling predikantsopleiding

Hoewel het hoogzomer is in Egypte en de colleges al weer even stil liggen, is ons seminarie niet door  loomheid en luiheid bevangen. Integendeel, de airconditioning van één van de vergaderzalen draaide vanmorgen zozeer op volle toeren dat het condenswater door een houten plafond heen een flinke plas in een gang veroorzaakte. In die vergaderzaal werd vorige week en gisteren en vandaag gebrainstormd over de vraag hoe we onze huidige vierjarige predikantsopleiding (en onze circa tweejarige diplomaopleiding) opnieuw gaan inrichten.

Mijn eerste duit in het zakje van de discussie was onderstaand schema (klik op het schema om een goed leesbare pdf te downloaden).Curriculum proposal MDiv wjdw

Waar we uiteindelijk op terecht zullen komen, kan ik nog niet te zeggen. Een opleiding vernieuwen is nu eenmaal niet een kwestie van één of twee weken. Wel is duidelijk dat we een oplossing moeten vinden voor het feit dat studenten die bij ons komen voor de predikantsopleiding vaak zo weinig Engels kennen terwijl het aantal goede theologische studieboeken in het Arabisch erg beperkt is. Natuurlijk zouden we alleen nog jongelui kunnen toelaten die op een goede privéschool in een grote stad hebben gezeten waar het lesprogramma voor een groot deel in het Engels was en die vervolgens bij voorkeur een bachelor hebben gedaan aan de American University in Cairo, maar het is niet bijster waarschijnlijk dat deze jongelui bijzonder bereid en geschikt zouden zijn voor predikantschap in de Opper-Egyptische dorpen, waar toch de meeste protestantse kerken zich bevinden. Kortom, de opleiding moet toegankelijk blijven, maar toch meer Engels bevatten en in het algemeen meer diepgang krijgen (onder andere ook door te snoeien in de breedte door veel kleinere vakken samen te voegen of af te schaffen).

Tevens willen we de inhoud en opzet van het onderwijs waar mogelijk nog meer afstemmen op wat er in praktijk van een predikant wordt verwacht, zowel in een bestaande gemeente als bijvoorbeeld in de context van gemeentestichting. In verband daarmee lag er vanmorgen een Nederlands document op tafel: het competentieprofiel Godsdienst Pastoraal Werker zoals dat in 2006 door de Christelijke Hogeschool Ede is opgesteld. Vanzelfsprekend gaan we dat niet letterlijk overnemen, maar misschien kan het wel voor ons als één van de inspiratiebronnen dienen.

Hoe groot mijn rol in de vernieuwing van de predikantsopleiding zal zijn, weet ik overigens nog niet. Mijn hoofdtaak ligt hier tot nu toe toch vooral bij onze Engelstalige masteropleiding, bedoeld voor hen die de predikantsopleiding of een vergelijkbare opleiding al hebben afgerond. Niettemin, wie zinvolle suggesties voor onze predikantsopleiding heeft, mag het me gerust laten weten.

Maak een website of blog op WordPress.com