Dokter Hanaa is master geworden

Vanmorgen heeft doktora Hanaa Samuel Mankarios haar mondeling masterexamen afgelegd aan ons seminarie over een scriptie getiteld “’‘Nor the Son’: Jesus and the Time of the Parousia in Matthew 24:36.” (Doktora is in het Arabisch de vrouwelijke vorm van zowel doctor als dokter en is een titel die ook iemand mag voeren die, net als Hanaa, een apothekersopleiding heeft afgerond.) Als haar scriptiebegeleider ben ik met haar blij dat ze succesvol de eindstreep heeft bereikt.

Mattheüs 24:36 luidt als volgt: “Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen [noch de Zoon], dan Mijn Vader alleen,” waarbij de woorden “noch de Zoon” in veel Griekse handschriften van het Nieuwe Testament ontbreken maar in sommige oudhandschriften wel worden gevonden en ook bij enkele kerkvaders. In het eerste hoofdstuk van de scriptie zette Hanaa uiteen waarom het waarschijnlijk is dat de woorden tot de oorspronkelijke tekst van Mattheüs behoren (ze worden overigens ook gevonden in de parallelle tekst in Marcus). In de volgende twee hoofdstukken besprak het vers in het licht van een wat breder onderzoek naar de aard van Jezus’ kennis in het Evangelie naar Mattheüs en de betekenis(sen) van het woord “Zoon” in dit evangelie.

Eén van de conclusies van de scriptie en ook van het examen vanmorgen was wel dat het voor lezers van Mattheüs misschien lastig te vatten is dat de Zoon iets niet zou weten, maar dat het voor Mattheüs zelf geen probleem lijkt te zijn.

P1020959

Maak een website of blog op WordPress.com