Leven naar God toe

Reizen met AugustinusReizen met Augustinus is de titel van het nieuwste boek van dr. J.A. (Sjaak) van den Berg, missionair predikant te Groningen en enkele jaren geleden gepromoveerd op de grootste kerkvader van het westen. Onder de titel “Leven naar God toe” staat er een interview met hem in De Waarheidsvriend, dat hier als pdf-document te lezen is.

Het boek van dr. Van den Berg heb ik hier in Egypte nog niet in kunnen zien, maar het lijkt me zowel gezien de auteur (die ik vanaf de brugklas ken) als de thematiek zeker aanbevelenwaardig. Het reismotief, het leven op weg naar God toe, is in elk geval een belangrijk thema bij Augustinus. Zie bijvoorbeeld de volgende twee passages uit zijn verhandeling over de Drie-eenheid (die in het Engels mijn vertoog in On the Way to the Living God omlijsten):

Moge ieder die dit leest, met mij meegaan waar hij even zeker is als ik;
moge hij met mij zoeken waar hij evenzeer twijfelt als ik;
moge hij tot mij terugkeren waar hij zijn dwaling erkent;
moge hij mij terugroepen waar hij mij ziet dwalen.
Zo gaan wij samen de weg van de liefde
en streven naar Hem van wie geschreven staat: Zoek altijd zijn gelaat.

Wanneer wij U bereikt zullen hebben,
zal het vele dat wij zeggen zonder U te bereiken voorbij zijn
en U alleen zult alles in allen blijven
en zonder einde zullen wij één naam uitzeggen
terwijl wij U loven in één en zelf één zijn geworden in U.