Een ruzie met een verhaal

Rond 1950 ontstaat er een ruzie tussen abt en monniken in Deir al-Muharraq (“het Verbrande Klooster”) op de rand van Nijldal en woestijn 350 km ten zuiden van Caïro. De ruzie loopt zo hoog op dat ze de pers haalt en zelfs in Europa aandacht krijgt. Het klooster ontvangt een telegram uit Ierland waarin een kerk de monniken aanmoedigt tot onderlinge verzoening te komen. De reden waarom deze Ierse kerk dit schrijft is dat ze een eeuwenoude liturgie heeft die de volgende zin bevat: “Gedenk, Heere, uw dienaren de monniken van het Muharraq-klooster die ons terugbrachten tot het geloof.”

P1440301

Er is ook een andere Ierse kerkelijke traditie dat zeven monniken uit Egypte het evangelie in Ierland hebben gebracht. Zou het om dezelfde monniken kunnen gaan? En zouden hun geestelijke nazaten dan weer de Ierse monniken zijn die het evangelie naar Nederland hebben gebracht?

In Deir al-Muharraq staat een eeuwenoude kerk. Hoe oud hij is, is onbekend, maar rond 1300 werd al gezegd dat “sinds oeroude tijden” mensen naar deze kerk pelgrimstochten maken. Zou in dit klooster en in deze kerk (die ik deze week mag bezoeken) eeuwen geleden een monnik de roeping hebben gevoeld om het evangelie naar Noord-West Europa te brengen?

De Egyptenaar Johannes van Shmoun schreef in deze ver vervlogen eeuwen dat het faraoonse tijdperk (met al zijn pracht en praal en monumentale architectuur) uiteindelijk slechts één lange nacht was en dat de morgen pas aanbrak met de komst van het evangelie. Hadden de monniken hier in Deir al-Muharraq dan des te meer het gevoel dat Noord-West Europa nog in het duister verkeerde en dat zij vanuit Egypte het Licht moesten brengen?

Bovenstaande informatie is ontleend aan bijdragen van vader Angelos al-Muharraqy (één van de huidige monniken in het klooster) en Samuel Moawad tijdens de conferentie van de St. Marcus Stichting die deze week in Deir al-Muharraq wordt gehouden en aan de geschiedenis van het klooster die de monniken zelf op papier hebben gesteld en vandaag in Engelse vertaling aan de conferentiedeelnemers aanboden. Uiteraard is het soms moeilijk te zeggen wat in ver vervlogen tijden daadwerkelijk is geschied, maar het staat bijvoorbeeld wel vast dat Athanasius’ levensbeschrijving van de heilige Antonius (die zich terugtrok in de woestijn) velen ook ver buiten Egypte heeft geïnspireerd om hun leven geheel aan God te wijden en monnik te worden.