Agenda presentaties en presenties tijdens verlof

Anderhalve maand geleden attendeerde ik in een blogpost op het feit dat ik tijdens mijn verlof beschikbaar ben voor voorlichtingsbijeenkomsten, gastlessen en andere soorten van bijdragen. Inmiddels ziet de lijst van reeds geschiede en geplande activiteiten en gebeurtenissen er als volgt uit:

Geschied

 • Amsterdam: zondagmorgen 22 juli vertel ik aan het einde van de dienst in de Noorderkerk kort iets over mijn werk in Egypte. Een iets uitgebreider verhaal staat gepland voor 2 september.
 • Amsterdam: donderdagmorgen 26 juli presenteer ik de paper “Perceiving and Performing the Lord’s Work: A Sevenfold Invitation to an Enriched Reading of Psalm 146 in the Light of the Hebrew Bible, 4Q521, and the Gospels” tijdens de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature (in samenwerking met onder andere het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België).
 • Amsterdam: zondagmiddag 29 juli bezoek ik in het kader van een kleine verkenning van het Egyptisch protestantisme in Nederland een kerkdienst van de Evangelische Arabische Gemeente in Amsterdam.
 • Grand Rapids: dinsdag 7 augustus ontvang ik vanuit Amerika vragen voor een Engelstalig interview naar aanleiding van On the Way to the Living God.
 • Bellingham: woensdag 8 augustus verschijnt de Logos Bible Software elektronische editie van On the Way to the Living God en ontvang ik mijn digitale auteursexemplaar via internet.
 • Amsterdam: zondagmiddag 12 augustus woon ik de bijeenkomst bij van Hoop voor Noord. Waar On the Way to the Living God spreekt over de krimp van de kerk in Amsterdam, is hier een nieuwe gemeente ontstaan.
 • Amsterdam: dinsdagmiddag 14 augustus voer ik in het kader van de kleine verkenning van het Egyptisch protestantisme in Nederland een gesprek met een in Nederland woonachtige Egyptische predikant.

Gepland

 • Polsbroek: vrijdagavond 17 augustus is er van 19.30–21.30 een voorlichtings- en gebedsbijeenkomst in gebouw “Silo” in Polsbroek, op uitnodiging van de hervormde gemeente Polsbroek en Vlist, waar ik een korte Bijbelstudie over Openbaring 7:9–17 hoop te houden en zal vertellen over mijn werk en de situatie in Egypte en wat foto’s wil laten zien. “Silo” is telefonisch bereikbaar onder nummer 0182 – 309379 en het adres is Dorp 24, 3415 PG in Polsbroek.
 • Parijs: vrijdagmorgen 24 augustus hoop ik een paper te presenteren onder de werktitel “Herman Bavinck, the Egyptian Revolution, and Social Participation” tijdens de conferentie over Neo-Calvinism and the French Revolution in de bibliotheek van de American Church in Paris.
 • Doorn: zaterdagmorgen/-middag 25 augustus vindt op Hydepark (Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn) van 9.45 tot 15.45 de GZB-zendingsdag plaats waar ik bij aanwezig hoop te zijn.
 • Amsterdam: zondagmiddag 26 augustus vindt van 15.00 tot ca. 16.20 de bijeenkomst van Kerk in Hebron (Polanenstraat 197, 1013 VV Amsterdam) plaats, waarbij ik in een overdenking over Openbaring 7:9–17 ervaringen uit Egypte hoop te verwerken. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
 • Sliedrecht: zondagavond 26 augustus begint om 18.00 een zendingsdienst in de Grote Kerk (Kerkbuurt 131) waarin ds. M. Klaassen een korte preek houdt en ik over de kerk en mijn werk in Egypte vertel. Deze dienst gaat uit van wijk 3 van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.
 • Doorn: maandag 27 augustus hoop ik vanaf acht uur ‘s morgens een bijdrage te leveren aan het afbouwen van de tenten van de GZB-zendingsdag. Locatie: Hydepark Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX te Doorn. Wil je ook een handje helpen? Neem contact op met de GZB (0343 701007, info@gzb.nl) en vraag naar dhr. Wim Nap.
 • Waddinxveen: donderdagmorgen 30 augustus vindt vanaf tien uur een TweetUp over The Resurrection of the Son of God van de bekende Nieuwtestamenticus/ theoloog N. T. Wright plaats, waar ik als deelnemer bij aanwezig hoop te zijn. Meer info: ds. M. C. Batenburg.
 • Amsterdam: zondagmorgen 2 september vindt van 10.00 tot ca. 11.20 de ochtenddienst in de Noorderkerk (aan de Noordermarkt) plaats waarin dr. P. Visser voorgaat. Vervolgens is er koffie en daarna vertel ik van ca. 11.35 tot 11.55 één en ander over mijn werk in Egypte. Om twaalf uur begint het betaald parkeren rond de kerk maar is er nog wel gelegenheid om mij vragen te stellen.
 • Amsterdam: zondagmiddag 2 september vindt om 15.00 een bijzondere bijeenkomst van Kerk in Hebron (Polanenstraat 197, 1013 VV Amsterdam) plaats om het tienjarig bestaan van deze missionaire dochtergemeente van de Noorderkerkgemeente te vieren. Omdat ik voor vertrek naar Egypte zowel bij de zondagse bijeenkomsten als bij de kinderkampen van Hebron betrokken ben geweest, hoop ik deze bijeenkomst bij te wonen.
 • Driebergen: maandagmiddag 10 september verzorg ik de weekopening op het kantoor van de GZB, waarbij ik ook wat over mijn werk hoop te vertellen en te laten zien.
 • Schiphol: woensdag 12 september gaat de reis weer naar Egypte.

Voor alle geplande zaken geldt Deo volente, of insjallah zoals de Egyptenaren (zowel moslims als christenen) zeggen. In principe heb ik tussen 27 augustus en 11 september nog wat ruimte voor voorlichting over mijn werk als docent aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo en de situatie van kerk en christenen in Egypte meer in het algemeen. Als uw kerkelijke gemeente, school of vereniging hierin is geïnteresseerd, neemt u dan contact op met de GZB (0343-512444, info@gzb.nl) om de mogelijkheden te verkennen. Voor bijdragen rond de situatie in Egypte in het algemeen of meer theologische bijdragen die moeilijk onder de noemer “voorlichting namens de protestantse zendingsorganisatie GZB” vallen, kunt u direct met mij contact opnemen (willemjdewit at hotmail dot com).

Wilt u op de hoogte blijven van mijn werk en nieuwe bijdragen op deze blog, meldt u zich dan aan voor de maandelijkse nieuwsmail, die ik vanaf september hoop te gaan versturen.

Maak een website of blog op WordPress.com