Psalm 107 in het Nieuwe Testament en Habakuk 2:4b en Romeinen 1:17

De tweede sessie van de Society of Biblical Literature conferentie die ik deze maandagmorgen bijwoon, gaat over de “relatie(s) tussen de twee delen van de christelijke Bijbel.” In niet-Bijbelwetenschappers taal gaat de bijeenkomst over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Prof. dr. Georg Steins van de Universiteit van Osnabrück spreekt over Psalm 107 in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld de relatie tussen de stilling van de storm in Psalm 107:23–32 en in het Nieuwe Testament. Vandaaruit stelt hij de vraag of meer beschrijvingen van wonderen in het Nieuwe Testament zijn beïnvloed door oudtestamentische voorbeelden van redding/heil.

Prof. dr. Matthias Millard van de Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel spreekt over de woorden “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Habakuk 2:4b en Romeinen 1:17), die in detail in verschillende versies verschillen, bijvoorbeeld:

  • de rechvaardige in zijn trouw: (masoretische) Hebreeuwse tekst van Habakuk 2:4b
  • de rechtvaardige in zijn geloof:  Grieks manuscript 8Hev (uit de eerste eeuw v.Chr.?)
  • mijn rechtvaardige uit het geloof: Griekse Septuagintvertaling (LXX A)
  • de rechtvaardige uit mijn geloof: andere exemplaar van Septuagintvertaling (LXX B)
  • de rechtvaardige uit het geloof: Griekse tekst van Romeinen 1:17
  • de rechtvaardige uit zijn geloof: Luthers vertaling van Romeinen 1:17.

Zijn paper zal in de herfst in een bundel over de Septuaginta verschijnen onder redactie van Martin Karrer en Johannes de Vries.

Maak een website of blog op WordPress.com