Verslaafdenzorg en theologie in Egypte

Een student van ons seminarie in Caïro loopt deze zomer stage bij een christelijke organisatie die afkickprogramma’s voor verslaafden runt. Hoewel drugsbezit verboden is en alcohol op minder plaatsen verkrijgbaar is dan in Nederland, telt Egypte toch tal van drank- en drugsverslaafden, zowel onder christenen als onder moslims. Omdat er, aldus de student, tot op heden geen afkickprogramma’s van islamitische zijde zijn, kloppen ook veel moslims bij de christelijke organisatie aan. Een Nederlandse christen zou daar misschien meteen een prachtige evangelisatiekans zien, maar Egyptische christenen weten dat ondoordachte voortvarendheid in dezen gemakkelijk het einde van de gehele organisatie kan betekenen. Bovendien hebben hulpverleners gewoonlijk besef van een ethische grens dat je de nood van verslaafden niet mag misbruiken om hen een bepaalde religieuze overtuiging op te dringen.

Tegelijk gaat het in het Egyptische afkickprogramma wel over God en zijn liefde voor mensen. De student legt me uit dat in het programma voor christelijke verslaafden daarbij over het kruis en over Christus als Verlosser wordt gesproken, terwijl dezelfde organisatie in het programma voor moslims over Gods liefde spreekt zonder het kruis ter sprake te brengen. De student legt uit: “In het kruis gaat het niet om het kruis als zodanig maar om Gods liefde. Als mensen het over het kruis hebben, maar niets van Gods liefde hebben begrepen, zit er iets mis. Maar als men zonder het kruis expliciet te noemen over Gods liefde spreekt, heeft men in elk geval de kern waar het om gaat.” Wanneer ik opmerk dat moslims misschien moeite hebben met het woord “liefde” in relatie tot God omdat het in de Koran niet voorkomt, antwoordt de student: “Dat speelt in praktijk eigenlijk niet. Voor de meeste moslims is ‘God heeft je lief’ een acceptabele uitspraak.”

Ik verbaas me er weer eens over dat, terwijl samenleven voor moslims en christenen in Egypt een voortdurende opgave is, men theologische verschillen met een paar zinnen weet te plooien voor het goede doel, in dit geval afkickbegeleiding voor verslaafden.

Maak een website of blog op WordPress.com