“Hoe gaarne zou ik metterwoon van Kampen naar Leiden of Amsterdam verhuizen”

Het Reformatorisch Dagblad schrijft vandaag over het vertrek van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) uit Kampen. Het is begrijpelijk dat dit vertrek met pijn gepaard gaat. Ik ben zelf geen student geweest in Kampen maar ben er wel voor diverse studiedagen geweest en voor de Herman Bavinck-conferentie in 2004. Het Reformatorisch Dagblad memoreert terecht dat Bavinck (1854-1921) zijn grote Gereformeerde dogmatiek in Kampen schreef. Hij was daar van 1883 tot 1902 ook een geliefd docent.

Welke verschillen er ook mogen zijn tussen de kringen der Afscheiding in het Nederland van eind negentiende eeuw en de presbyteriaanse christenen in het Egypte van begin een-en-twintigste eeuw, toch trek soms stiekem een vergelijking tussen Bavinck als docent in Kampen die studenten, vaak uit een eenvoudig milieu, wegwijs mocht maken in de wereld van theologie en wetenschap om hen zo toe te rusten voor dienst in de kerk en mijn eigen taak hier in Caïro. Men vergeve het mij indien men een dergelijke vergelijking wat aanmatigend vindt.

Ondanks Bavincks warme hart voor Kampen wilde hij er toch ook weg. Weliswaar sloeg hij verschillende benoemingen aan de Vrije Universiteit af voordat hij in 1902 pas daadwerkelijk naar Amsterdam vertrok, maar 23 december 1884 verzuchtte hij al in een brief aan zijn vriend Christiaan Snouck Hurgronje: “Ik begin al het nadeelige in te zien van een seminarie en dan nog wel in Kampen. Een christelijke universiteit zou mijn ideaal zijn; en hoezeer ik in dr. Kuyper veel afkeur, aan zijne grootsche stichting wensch ik zegen en welvaart.” En 1 januari 1887 schrijft hij aan Snouck Hurgronje: “Hoe dikwerf verlang ik naar de Leidsche bibliotheek! En hoe gaarne zou ik metterwoon van Kampen naar Leiden of Amsterdam verhuizen. We wonen hier zoo achteraf en worden zoo kleinsteedsch!”

Hoewel internet veel goedmaakt, loop ik wel eens aan tegen de afwezigheid van bepaalde theologische boeken en tijdschriften in gans Egypte en zou ik soms wensen dat hier een echte universiteitsbibliotheek was. Verder kan ik Bavincks klacht echter moeilijk herhalen: Cairo is niet kleinsteeds. Ik schrijf deze blog dan ook niet als een persoonlijke klaagzang, maar om degenen die Kampen moeten verlaten moed in te spreken. Bij alle verhuispijn krijgt juist zo iets van Bavincks ideaal gestalte.