Uit alle natie en geslachten en volken en talen (2)

Onderstaande blog is het vervolg van Uit alle natie en geslachten en volken en talen (1).

Wanneer ik, na een verplichting op ons seminarie, rond het middaguur (van vrijdag 16 maart 2012) aankom in de St. Jozefkerk op het eiland Zamelek, is de lezing van dr. Giovanni Esti gewijd aan het thema “gender” en handelen over handelend over de kerk als vrouw, moeder en bruid van het boek Openbaring net afgelopen. Wanneer ik de frater spreek wil hij niet zeggen of hij een goede lezing heeft gehouden, maar merkt hij alleen op dat er wat discussie was ontstaan over zijn aandacht voor de vrouwelijke symboliek in Openbaring: was dit niet te feministisch? Zijn grondigheid kennend vermoed ik echter dat hij wel een gedegen verhaal heeft gehouden en anderen bevestigen dit voor hem.

De eerste lezing die ik zelf beluister is die van de frater John Korir over ecologie onder de titel “Openbaring en ecologie: de gemeenschap van de schepping herontdekken.” Hij spreekt Engels met een Afrikaans accent, wat voor mij toch gemakkelijker te volgen is dan de parallelle lezing in het Spaans over hetzelfde thema. Hij heeft enkele aardige inzichten. Zo brengt hij Jeremia 14:18 ter sprake: “Zowel de profeten als de priesters lopen om in het land, en weten niet” (= begrijpen niet wat er gaande is in het land). De profeet is volgens hem geen toekomstvoorspeller maar zijn taak is het heden te zien door de ogen van de hoop. De priester heeft als taak de aanbidding van de Schepper gaande te houden. Jeremia klaagt dus dat mensen tot beide taken niet meer komen. In Jesaja 11 is echter een profeet aan het woord die nog wel vanuit de hoop durft te spreken, namelijk dat wolf en lam, luipaard en geitenbokje bij elkaar zullen leven. De mensen zullen de profeet wel hebben uitgelachen bij de gedachte dat de schepping zo vreedzaam kan zijn.

Eén van de aanwezigen interrumpeert de spreker en merkt op dat Jesaja de beesten hier als beelden gebruikt voor het vreedzaam samenleven van mensen, bijvoorbeeld moslims en christenen. Korir laat zich echter niet uit het veld slaan: “Mijn thema is ecologie en daarom betrek ik het op heel de schepping.” Vervolgens laat hij de lichten doven en kijken we naar prachtig natuurfilmpje, waarin een apenweesje wordt opgevoed door een luipaard. Daarna neemt hij ons mee naar het profetische boek Openbaring en speciaal naar de troon met daarom heen de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren die samen de volheid van de gehele schepping symboliseren. Het telkens herhaalde “waardig” wijst erop dat de mens zelf niet God is maar God nodig heeft. Als hij zich dit realiseert, zal hij ook respect hebben voor Gods schepping.

Lees ook: Uit alle natie en geslachten en volken en talen (3) en Uit alle natie en geslachten en volken en talen (slot).

Maak een website of blog op WordPress.com