Stephen Sizer in Egypte

Dr. Stephen Sizer, een bekend Brits criticus van het Christelijke Zionisme, is deze dagen in Egypte, op uitnodiging van dr. Jos Strengholt en de anglicaanse gemeenschap hier. Vanmorgen sprak hij een uur lang op ons presbyteriaanse seminarie over “Zeven Bijbelse antwoorden op veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen.” Eén van de studenten zei echteraf: “Hier heb ik in één uur meer van geleerd dan anders van een hele collegeserie.” Deze student volgt bij mij sinds vorige week voor het eerst college en wel over eschatologie. Ik moest zijn opmerking dus niet persoonlijk opvatten en eigenlijk was ik wel blij dat hij het verhaal van Sizer heeft gehoord, want die leverde onder andere kritiek op het idee van de Rapture (bekend van onder andere de Left Behind/Laatste Bazuin-boeken), zodat ik daar verder hopelijk niet te veel woorden aan hoef te besteden in mijn colleges.

Na de voordracht heb ik met Sizer nog wel even doorgesproken over de Nederlandse theologische bezinning op Israël. Die ziet er vaak toch nog weer anders uit dan zowel het Amerikaanse Christen-Zionisme als het alternatief daarvoor dat Sizer voorstaat. Misschien is daar nog ruimte voor wederzijdse leermomenten. Israël blijft in elk geval een lastig thema: wat ik de ene theoloog hoor aanprijzen als een cruciaal inzicht, vindt de andere theoloog juist een (potentieel) gevaarlijke ontsporing.

Wie zich voor zichzelf een mening vormen over de visie van Sizer kan terecht op de website van Strengholt, waar deze dagen het verhaal dat Sizer vanmorgen bij ons op het seminarie hield in stukjes in het Nederlands wordt vertaald. Sizer heeft ook zelf een Engelstalige website. In elk geval krijgt Sizer hier in Egypte zeker aandacht: gisteren schreef een krant al over hem en vanavond wordt de nodige media-aandacht verwacht wanneer hij in de Anglicaanse kathedraal op Zamelek (het eiland in de Nijl middenin Caïro) spreekt. Zelf heb ik vanavond echter de nobele taak om mijn eigen college eschatologie voor te bereiden.

Maak een website of blog op WordPress.com