Oudejaarsavond in Egypte–deel 4

Tot zover was alles nog slechts opmaat. De eigenlijke uitluiding van het jaar zal niet in de kerk maar op het Tahrirplein plaatsvinden. Daar houden moslims een eindejaarsfeest (enigszins opmerkelijk, want veel moslims hechten weinig waarde aan de jaarwisseling volgens de christelijke kalender, hoewel die kalender in Egypte in het dagelijks leven wel breed is ingeburgerd) en zij hebben de christenen van Kasr el-Dubara nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen aan het feest.

P1180444

Ds. Sameh benadrukt nog even de spelregels die ook al op de website van de kerk stonden: alleen een vlag en een kaars en eventueel een foto van een martelaar van de revolutie mag je meenemen, geen kruizen, geen spandoeken, geen politieke leuzen—vanavond is het een feest, niet een demonstratie.

P1180446

Iets voor het einde loop ik van de kerkzaal naar de binnenplaats om de student te zoeken met wie ik naar de kerk ben gekomen. Ook hier zit het vol en is via een groot scherm de dienst goed te volgen. Opmerkelijker is echter nog de enorme mensenmassa op straat die om praktische redenen de kerk niet meer binnen kan maar via een tweede scherm alles toch redelijk kan meemaken. Naar ik vermoed zijn het zowel christenen die te laat waren als moslims die ons opwachten om zo samen naar het Tahrirplein te lopen. Wonderlijk genoeg vind ik de student gemakkelijk terug in de mensenmenigte en tegen kwart voor elf gaat het hek open. Ik krijg een Egyptisch vlaggetje in mijn hand gedrukt, maar bedank vriendelijk omdat ik mijn handen vrij wil hebben om te fotograferen. Of: hoe hoog ik de Egyptenaren ook heb, ik blijf toch zelf een Hollander die niet met een vreemde vlag gaat zwaaien.

P1180475

Op straat is het een indrukwekkend gezicht hoe mensen het licht van hun kaars ontsteken aan het licht van een ander. En als de wind bij de een de vlam uitblaast is er steeds een ander die nog wel vuur heeft.

P1180487

Op het plein is duidelijk dat niet heel Egypte op dit feest is afgekomen. Op één van de wegen rijden gewoon nog auto’s. Niettemin staan de mensen rond het hoofdpodium dicht op elkaar gedrongen en schat ik het aantal aanwezigen op enkele tienduizenden. De kerkgangers zijn ruim vertegenwoordigd maar vormen op de ganse mensenmassa waarschijnlijk toch een minderheid. Een lange rij camera’s zal de wereld de kans geven dit nieuwjaarsfeest mee te beleven. Om de broodjes, nootjes en geroosterde maïs te genieten moet je echter op het plein zelf zijn.

P1180490         P1180491

Goed half twaalf stopt de traditionele volksmuziek en is het podium voor het koor van de kerk. Weer zingen we bèrik bilèdi en weer wapperen de vlaggen. Het lied appelleert aan de gedeelde godsdienstigheid der Egyptenaren en doet het verschil tussen moslim en christen even naar de achtergrond verdwijnen. Samen herinnert men de revolutie en roept men aan de vooravond van het nieuwe jaar God aan.

P1180563

Het volgende lied is spannender want het heet “Immanuël” en verwijst expliciet naar Christus. Ds. Sameh legt het echter mooi uit aan de moslims: “Zoals jullie weten is het bijna kerstfeest (namelijk op 7 januari) en vieren we de geboorte van Jezus, Die ook door jullie wordt hooggeacht. De naam ‘Immanuël’ betekent ‘God met ons’ en dat willen jullie toch ook, dat God met ons is in het nieuwe jaar?” Dat God in Jezus Christus met ons is wordt net niet hardop gezegd, want dat zou nu een brug te ver zijn. Hoewel, voor zover ik heb kunnen nagaan, deze avond met geen woord de hoop of oproep is uitgesproken dat moslims christen zullen worden, is de student van ons seminarie enthousiast over de aanpak van ds. Sameh: “Dit kan moslims tot Christus brengen.” In elk geval mag het met recht opmerkelijk heten dat Egypte midden op het Tahrirplein met christelijke liederen het nieuwe jaar inluidt. Voor de revolutie was dit eenvoudigweg ondenkbaar.

P1180532

Om twaalf uur wenst de presentatrice op het podium ons een gelukkig nieuwjaar en je zou verwachten dat iedereen nu iedereen in zijn omgeving ook even de hand zou schudden maar dat is niet de gewoonte der Egyptenaren. Ik doe nu alleen de beste wensen voor 2012 aan onze student en in hem aan heel het volk van Egypte. Dan pakken we de metro terug naar het seminarie en is de nacht al snel weer zoals alle andere.

P1180587

einde