Wees en weduwe

Maandagavond 28 november. Een collega vraagt mij en twee andere collega’s mee te gaan op condoleancebezoek bij een student wiens vader is overleden. In Egypte wordt de overledene meestal meteen begraven en volgen daarna enkele dagen waarop men de familie kan condoleren. De condoleancebijeenkomst vindt vandaag plaats in een bijzaal van een kerk in een volksbuurt. Wij komen terecht in een ruimte vol mannen die in rijen stil op stoelen zitten. Zo nu en dan wordt de aanwezigen zwijgend thee aangeboden, die door de meeste mensen wordt afgeslagen.

Een collega van mij staat na tien minuten op, pakt de microfoon, leest 1 Thessalonicenzen 4 en spreekt over de dood als toegang tot het eeuwige leven. Na een kwartiertje rondt hij af met het overbrengen van de condoleances van docenten, ondersteunend personeel en studenten van het seminarie. Even gaat hij weer zitten en dan wenkt hij mij en mijn collega’s dat het tijd is om naar huis te gaan en veel andere mensen bedenken dat het voor hen ook tijd is op te stappen. We hebben onze plicht gedaan en mogen verder leven, aldus een Egyptische uitdrukking.

Veel van onze studenten zijn twintigers en velen van hen hebben geen vader meer. In Egypte ligt de gemiddelde levensverwachting van mensen die in 1960 geboren zijn op 46 jaar! Velen van hen zijn nu, 51 jaar later, dus al overleden. Nederlanders die in dat jaar geboren zijn, hebben een gemiddelde levensverwachting van 73 jaar en velen van hen zullen menselijkerwijs gesproken nog meer dan twintig jaar leven. Overigens is de situatie in Egypte inmiddels gelijk aan die van Nederland vijftig jaar geleden: Egyptische baby’s die nu worden geboren zullen gemiddeld 73 jaar leven. Nederlandse baby’s die nu worden geboren hebben een levensverwachting van 81 jaar. (Bron)

Ik besef dat deze cijfers op zich kil zijn en misschien ongevoelig overkomen op wie zijn vader al op jonge leeftijd heeft verloren. Maar ze helpen mij wel begrijpen waarom ik in Egypte zoveel twintigers tegenkom van wie één of beide ouders overleden zijn. In deze context zijn Bijbelwoorden over wees en weduwe ook extra betekenisvol, bijvoorbeeld:

Hij is een Vader der wezen, en een Rechter der weduwen, God, in de woonstede zijner heiligheid (Psalm 68:6 SV).

U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken (Exodus 22:22 HSV).