Men jaagt ons in de dood, als schapen voor de slacht

Zondag zijn in Egypte meer dan twintig doden gevallen bij een uit de hand gelopen demonstratie, onder wie zeker zestien christenen. De details heb ik nog niet en zult u net zo gemakkelijk via de reguliere media als via mij kunnen krijgen. Het is echter een schok voor alle christenen.

Zondagavond laat kom ik een student tegen en hij vraagt me hoe het met gaat. Meer nog dan in Nederland beantwoord je die vraag in Egypte altijd met “goed,” hoe de zaken er ook feitelijk voorstaan, en liefst zelfs met “goed, God zij geloofd.” Echter, wanneer ik nu “goed” zeg, wordt de student kwaad: “Hoe kan iemand zich nu goed voelen?” Hij vraagt zich hardop af of het ten tijde van Mubarak niet beter was. En hij zegt: “Wij als aanstaande predikanten worden nu geacht de gemeenten in te gaan om mensen te troosten en hun vragen te beantwoorden. Maar wat moet ik zeggen? Ik weet het zelf niet meer.” Tja, en daar sta ik dan weer. Ik ben in deze situatie ook geen grossier in pasklare antwoorden.

Later komt mij Psalm 44 in gedachten:

23  Om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood;
wij worden geacht als slachtschapen.
24 Waak op, waarom zoudt Gij slapen, HEERE!
Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid.
25 Waarom zoudt Gij Uw aangezicht verbergen,
onze ellende en onze onderdrukking vergeten?
26 Want onze ziel is in het stof nedergebogen;
onze buik kleeft aan de aarde.
27 Sta op, ons ter hulp,
en verlos ons om Uwer goedertierenheid wil.

En dan herinner ik me ook een bewerking van Psalm 44 en Romeinen 8 die ik ooit schreef (melodie LvdK 294):

1. Heer, zie ons in gevaar,
het wordt ons steeds verteld:
moord hier en aanslag daar,
en overal geweld.

2. Men jaagt ons in de dood,
als schapen voor de slacht.
Zwijgt u in onze nood,
slaapt u in onze nacht?

3. Sta op en help ons, Heer,
uw naam staat op het spel,
denk aan uw trouw, uw eer,
sta op en red ons snel.

4. Heer, naast U op de troon,
hoort U een stem die pleit,
het is Uw eigen Zoon,
Hij weet wat uw volk lijdt.

5. Uw stem spreekt in ons hart
van liefde die niet wijkt
voor honger, macht of smart,
die door de dood heen blijkt.

6. Uw liefde houdt de wacht,
de boze wint het niet.
Wij zingen in de nacht
een overwinningslied.

Ongetwijfeld doet het de Bijbelwoorden te kort en past het niet precies bij de huidige situatie en is het slot nu te snel gesproken. Maar misschien is iets toch beter dan helemaal niets.

Maak een website of blog op WordPress.com