De diepte van het Nijldal: Zondagsschool op donderdag

Een week bestaat niet alleen uit zondagen. Bij het plannen van mijn reis door Opper-Egypte stuit ik op het probleem dat de studenten, kandidaten en predikanten mij bij voorkeur op zondag ontvangen in hun (stage)gemeente zodat ze mij het woord kunnen geven in de eredienst. Eén student zegt echter meteen: “Kom maar op donderdag. In het dorp waar ik stage loop, komt op zondag bijna niemand naar de dienst, maar op donderdag is er zondagsschool voor de kinderen en dan zit de kerk vol.”

P1140209

Wanneer we donderdagavond zes uur bij het kerkgebouw aankomen, blijkt dat de student geen woord teveel heeft gesproken: alle banken zijn gevuld. Er worden liederen gezongen waarbij de kinderen staan en bewegingen maken en soms zelfs een rondje moeten draaien. Wanneer twee leiders in beestenpakken het woord hebben, is het echter bijna muisstil. De “dieren” leren de kinderen hun zonden en zorgen bij Jezus te brengen en knielen voor in de kerk aan de voet van het kruis om te bidden.

image  image

De sketch is simpel en heeft een heldere boodschap. Kinderen moeten naar de weegschaal komen om te bepalen of ze zondaar of rechtvaardige zijn. “Ik heb nooit gerookt of gedronken,” zegt er één, maar de weegschaal geeft toch “zondaar” aan. “Ik ben domineesdochter,” zegt een ander, maar de wijzer slaat weer naar “zondaar” uit. Tot slot komt een jongetje schuilend achter Jezus en schiet de wijzer van de weegschaal naar “rechtvaardig.”

image  image

Iedere donderdag is er zondagsschool, maar vandaag is het ook het slot van een tiendaags zomerprogramma. Elke dag zijn de kinderen gekomen en ze hebben ook een werkboekje met huiswerkopdrachten gekregen die ze steeds voor de volgende dag moesten maken. Als lokkertje kregen de kinderen telkens een bonnetje als ze op tijd waren. Vandaag worden al de inspanningen met prijzen en prijsjes beloond.

image image

Na afloop maak ik kennis met het zondagsschoolteam, dat blijkt te bestaan uit enkele jongedames uit het dorp zelf en verder uit leden van één van de kerken in Asyut. Gezien het geringe aantal volwassenen dat naar de kerkdiensten komt, is het buiten beeld dat de gemeente hier op korte termijn zelfstandig zal functioneren. Als de student die nu stage loopt in de toekomst hier voor vast komt, dan wordt hij waarschijnlijk missionair predikant bij de kerk in Asyut met als bijzondere opdracht gemeentevorming en -opbouw in het dorp.

P1140326

Enkele teamleden klagen dat het bonnetjessysteem corruptiegevoelig is: sommige kinderen kwamen de afgelopen dagen op tijd, namen hun bonnetje in ontvangst en gingen meteen weer weg. Bonnetjes werden ook verruild, verzameld of afgepakt, zodat wie weinig kwam en matig meedeed, nu soms gezien zijn bonnetjestotaal toch een grote prijs moest krijgen. Ik heb meelij met de leiders, maar denk ook: Tom Sawyer heeft ruim een eeuw geleden al precies uit de doeken gedaan hoe je als kind zo’n zondagsschoolbonnetjes-systeem naar je hand kunt zetten. In Egypte blijft het echter laster corrupte structuren effectief aan te pakken.

P1140281

Toch kijkt het team terug op een geslaagde tiendaagse: het evangelie is gedeeld met heel veel kinderen, vaak uit randkerkelijke gezinnen en soms zelfs uit niet-christelijke families.

Maak een website of blog op WordPress.com