Stukmaken

Afgelopen weekend werd de telefoon- en internetkabel uit onze straat gestolen, zodat iedereen in onze straat alleen nog maar mobiel kon bellen. Al snel kregen we te horen dat reparatie binnen twintig dagen plaats zou vinden. In Egypte is het geven van een al te optimistische planning niet zozeer een kwestie van liegen als wel van beleefdheid: iedereen weet dat twintig dagen twee maanden betekent, maar het is onbeschaafd zoiets onaangenaams hardop te zeggen.

Afgelopen weekend is niet alleen het internet stukgemaakt, maar mensen hebben elkaar ook het leven letterlijk onmogelijk gemaakt. Ik haast me erbij te zeggen dat dat in Imbaba is gebeurd en het eerste wat ik over die wijk hoorde toen ik een paar jaar geleden in Egypte kwam, is dat daar slecht volk woont, lui die snel met elkaar op de vuist gaan. In het beschaafde Abbasseia waar ik woon gebeurt zoiets niet. Er is de afgelopen weken wel twee keer groots gedemonstreerd bij de Koptisch-Orthodoxe kathedraal in onze wijk (anderhalve kilometer verwijderd van waar ik woon), maar daarbij is het tot nog toe niet tot handgemeen gekomen.

Een van de kerken in Imbaba waar de gevechten zich rond concentreerden, heb ik anderhalf jaar geleden bezocht, omdat één van de keukenmedewerkers van ons seminarie daar trouwde. Vorige week zondag zou ik weer naar die kerk toegaan, nu om de doop van zijn zoontje bij te wonen, maar helaas was het jongetje ziek en werd de doopbediening uitgesteld. Sinds de gevechten is hij bij vrouw en kind thuis gebleven, dus ik weet niet hoe de toestand nu is, of er binnenkort alsnog gedoopt kan worden of dat de kerk daarvoor teveel stukgemaakt is. Wel heb ik gehoord dat enkele mensen uit zijn familiekring in het ziekenhuis liggen, evenals mensen uit de kring van de aanstaande schoonfamilie van een andere keukenmedewerker, die tijdens de gevechten bij ons was en zijn verloofde in Imbaba niet kon opzoeken vanwege de situatie op straat.

Hun huwelijk stond gepland voor over enkele weken. Hoewel hij protestants is, zou de dienst in een Koptisch-Orthodoxe kerk plaatsvinden: zijn vrouw is van orthodoxe huize en orthodoxen zeggen soms dat een protestants huwelijk geen echt huwelijk is maar een vorm van hokken, terwijl protestanten een orthodox huwelijk wel voor vol aanzien. Vanuit pragmatisch oogpunt kan een gemengd christelijk huwelijk daarom maar het best in een Koptisch-Orthodoxe kerk voltrokken worden. Maar dan moet de kerk natuurlijk niet uitgebrand zijn.

Dingen die in één nacht worden stukgemaakt geven het gevoel dat het eindeloos zal duren voordat het weer goed komt. Maar soms valt het in het nieuwe Egypte toch ook nog weer mee. De nieuwe internetkabel is vandaag op de vijfde dag na de diefstal al aangesloten. Ik zie het nog niet, maar kan slechts hopen dat ook het grote stukmaken stopt en er een keer ten goede komt voordat ik het durfde te verwachten.