Demonstraties, stakingen, revolutie – en christelijke ethiek

De komende dagen komen onze studenten terug naar het seminarie omdat de colleges weer beginnen. Wat is nu een belangrijker onderwerp: Nieuwtestamentisch Grieks voor gevorderden of politiek en maatschappij vanuit christelijk perspectief? Ik sta ingeroosterd voor het eerste en wil me daar in de colleges aan houden.

Maar buiten de colleges om wil ik met de studenten wel het gesprek aangaan. Hoe hebben zij de afgelopen weken beleefd? Welke hoop en vrees hebben ze voor de toekomst?

Maar ook: hoe beoordelen we de demonstraties, stakingen, revolutie vanuit de christelijke ethiek? Staat dit haaks op onderworpen zijn aan de machten over ons gesteld en erkenning van de overheid als Gods dienares (Romeinen 13)? Of is dit opkomen voor het recht der armen, uitroepen van vrijheid voor gebondenen, streven naar recht en gerechtigheid? Had de kerk een duidelijk “nee” of een juist duidelijk “ja” moeten laten horen?

Oproep: Graag hoor ik uw of jouw gedachten over deze vragen, zodat ik ze mee kan nemen in het gesprek met de studenten. Als het gesprek bijzondere gezichtspunten oplevert, wijd ik er wellicht nog een keer een blog aan.

Reageren kan onder deze blog of door een email te sturen naar willem @ etsc.org (spaties weglaten).

Volg mij ook via twitter: http://twitter.com/willemjdewit.

Maak een website of blog op WordPress.com