Noodweer en corona

Tot zover is, voor zover bekend, Egypte nog niet al te zwaar getroffen door het coronavirus. Toch blijven morgen velen zekerheidshalve thuis – niet vanwege het virus maar vanwege verwacht noodweer. Er worden morgen en overmorgen de zwaarste stortregens in vijfentwintig jaar verwacht. Het waterafvoersysteem is daar ten enenmale niet op berekend waardoor rekening te houden is met overstromingen, vloedgolven en in de steden blanke straten.

Hoe dit ons seminarie raakt? De colleges en de meeste andere werkzaamheden zijn morgen en overmorgen afgelast. De bestuursvergaderingen die voor deze twee dagen stonden gepland, met een aantal belangrijke punten op de agenda, zijn enkele weken uitgesteld.

Deze vrijdag en zaterdag zouden juist ook de vrouwen en kinderen van veel van de studenten in onze predikantsopleiding op bezoek komen voor een conferentie voor aanstaande predikantsvrouwen en -gezinnen, een culturele avond en een gemeenschapszaterdag. Bovendien zou in de seminariekapel zaterdag het zoontje van één van onze studenten worden gedoopt (in zijn thuisgemeente zijn de afgelopen weken diverse sterfgevallen geweest en daarom werd het als ongepast ervaren om daar nu zoiets feestelijks als een doopdienst te houden). Dit hele programma voor vrijdag en zaterdag is nu tot nader te bepalen tijdstip uitgesteld.

Volgende week wordt hier weer gewoon weer verwacht, maar verstoort het Coronavirus wel ons programma: de accreditatiecommissie zou van maandag tot en met donderdag op bezoek komen, maar vanwege de Coronasituatie in landen waar de commissieleden vandaan komen is dit bezoek voor nog onbepaalde tijd uitgesteld.

Eén en ander betekent niet dat ik nu opeens gedwongen ‘vakantie’ heb. Dinsdag hebben zo’n zestig studenten tentamen Inleiding Oude Testament (Job-Maleachi) – zij moeten daar de komende dagen toch gewoon voor studeren en aan mij (naast de nodige andere werkzaamheden) de nobele taak om nog een aantal goede tentamenvragen voor hen te bedenken.

Maak een website of blog op WordPress.com