“Cusj zal zich haasten zijn handen uit te strekken naar God” – Gebedsbijeenkomst in Sudan

Op de spandoek op deze foto staat:

In naam van de Heilige Drie-eenheid. Amen.

Cusj zal zich haasten zijn handen uit te strekken tot God …

Op de dag van het vaderland bidt de kerk voor het welslagen van de revolutie.

De foto werd mij toegestuurd door een Sudanese oud-student. Enige tegenwerking ten spijt hebben christenen in Khartoum in Sudan gisteren een grote gebedsbijeenkomst in de openlucht gehouden. Naast gebed was er een preek en werden er liederen gezongen. Er waren tal van spandoeken met Bijbelteksten. “Cusj zal zich haasten zijn handen uit te strekken tot God” is ontleend aan Psalm 68 (vers 32b). Cusj (in de Statenvertaling vertaald als “Morenland,” in de Nieuwe Bijbelvertaling als “de Nubiërs”) is voor Sudanese christenen een verwijzing naar hun eigen land.

Naar ik begrijp is er voorzichtige hoop bij de christenen in Sudan dat de revolutie zowel het land als de kerk ten goede kan komen.

Maak een website of blog op WordPress.com