De dominees denken met dr. Kees van Ekris na over profetisch preken

Vanmiddag denken de tien Egyptische predikanten die deze dagen op uitnodiging van de GZB Nederland bezoeken en een aantal Nederlandse predikanten met dr. Kees van Ekris na over profetisch preken.

De Egyptische predikanten lijken eerst nogal huiverig te staan tegenover “profetisch preken” omdat de term doet denken aan (extreem-)charismatische vormen van preken en pastoraat waarbij toekomstvoorspellingen worden gedaan voor Egypte of individuele personen. Dr. Kees van Ekris heeft echter enkele preken van henzelf gelezen en wijst tal van profetische elementen daarin aan, waarbij destructiva, problemen en misstanden in samenleving en kerk, worden ontdekt en benoemd. Zo waarschuwt één van de predikanten voor een “cultuur van de dood” waarbij veel waarde wordt gehecht aan het sterven als martelaar en het leven na de dood, maar geen aandacht is voor de taak van christenen in deze wereld en in onze samenleving.

Maak een website of blog op WordPress.com