Klaagliederen 3 in het Arabisch

 

Somber, maar toch wel mooi. Zo klinkt deze opname van Klaagliederen 3, gezongen (gereciteerd) door Mina Kolta Adly, in het dagelijks leven werkzaam bij de afdeling internationale relaties van ons seminarie hier in Caïro.

Klaagliederen 3 is een lied van lijden en hoop. Het begint heel somber:

Ik ben de man die ellende gezien heeft
door de stok van Zijn verbolgenheid.
Mij heeft Hij geleid en doen gaan
in duisternis, en niet in licht.
Ja, Hij heeft telkens weer Zijn hand
tegen mij gekeerd, de hele dag.

Maar verderop klinkt het ook:

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn,
dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!
Nieuw zijn ze, elke morgen;
groot is Uw trouw!
Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel,
daarom zal ik op Hem hopen.

Lees het gehele klaaglied op de website van de Herziene Statenvertaling. De Arabische tekst zoals deze door Mina wordt vertolkt, volgt de Bijbeltekst op de voet.

 

 

Maak een website of blog op WordPress.com