Dr. Mark Swanson: De weg naar de volmaaktheid

P2270008 (2)

Al je rijkdom weggeven, je boeken verkopen om in het geheim aalmoezen te kunnen geven, zelfs je bijbel (evangelieboek) verkopen om nog meer aalmoezen te kunnen geven, tot slot ook nog jezelf als slaaf verkopen om het geld als aalmoezen weg te geven – dat is het levensverhaal van Bābnūdah al-Mitradī zoals opgetekend bij (onder andere) Buṭrus al-Sadamantī, een Arabisch-schrijvende kopt uit de dertiende eeuw.

Vandaag geeft dr. Mark Swanson, oud-docent van ons seminarie en thans hoogleraar aan de Lutheran School of Theology at Chicago hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo, een lezing over “de weg naar de volmaaktheid” aan de hand van het werk Drie voorbeeldige levens, opgetekend door Buṭrus al-Sadamantī.

Eén van de andere drie levensverhalen is eigenlijk het verhaal van twee personen, de broers Isha‘yā en Āsiyā, die elk op eigen wijzen de weg naar de  volmaaktheid, de weg van de navolging van God gingen: de één koos voor een leven in absolute armoede, de ander was een goed rentmeester over zijn bezittingen en gebruikte zijn middelen steeds om armen te helpen.

In deze Arabischtalige levensverhalen ligt de nadruk niet op specifiek christelijke dogma’s zoals de drieëenheid. Is het mogelijk, zo vraagt dr. Swanson zich af, dat Buṭrus al-Sadamantī er een breder publiek mee probeerde te bereiken dan alleen christenen?

Maak een website of blog op WordPress.com