Bom

Vanmorgen is in een kerk direct naast de koptisch-orthodoxe kathedraal hier in de wijk Abbaseya in Caïro een bom ontploft die tientallen mensen heeft gedood. Naar verluid heeft een vrouw vermomd als kerkgangster de bom binnengebracht.

Het seminarie waar ik woon en werk is op ruim een kilometer afstand van de kathedraal. Op zich is alles gewoon rustig hier, maar ik voel dat de studenten boos en verslagen zijn.

Hoewel ik liever niet de ramptoerist uithang, besluit ik toch even een kijkje te gaan nemen bij de kathedraal. Ik loop eerst even naar een sapzaakje tegenover de kathedraal dat wordt gerund door orthodoxe christenen. Afgelopen koptische kerst hebben we hier met Nederlandse predikanten na de kerstnachtdienst sap gedronken. De eigenaar schenkt zonder onnodige woorden sap in en ik drink het zwijgend op. “Ben je boos?” vraag ik. “Natuurlijk,” antwoordt hij, en dan: “Je moet hier foto’s van maken en in Nederland laten weten wat er is gebeurd.” Uiteraard is het gebeurde allang in beeld gebracht door de gewone media, terwijl ik slechts een klein pocketcameraatje op zak heb, maar ik besluit zijn opdracht toch op te volgen, als hulpeloos gebaar van meelevendheid – wat moet een mens anders doen?

Voor de kerk en de kathedraal staat nu veel politie en een demonstrerende menigte. Een jongeman is de op de schouders van z’n maten geklommen en schreeuwt leuzen die door de massa worden herhaald. Terzijde staat een man hulpeloos met een velletje papier met de tekst “Nee tegen het terrorisme.” Andere mensen zijn al met een grotere en professionelere poster gekomen die begint met: “We zijn allemaal Egyptenaren.” De schreeuwende jongeman sluit af met: “Ya Rab!  O, Heer(e)!”

Aanvulling 1: Een kleine noot voor andere Nederlanders in Egypte: terwijl de politie en omstanders mij geheel ongemoeid bovenstaande fotootjes lieten maken, is naar ik hoor een andere buitenlander net wel in de problemen gekomen bij het maken van foto’s.

Aanvulling 2: De secretaris van de Egyptische Raad van Kerken schreef inmiddels in het Arabisch op Facebook:

De Egyptische Raad van Kerken veroordeelt hartgrondig de terreuraanslag op de Petruskerk in Abbasiya vanmorgen, die het leven kostte aan een groot aantal kerkgangers, vooral vrouwen en kinderen en die indruist tegen alle godsdienstige en humanitaire beginselen en opkomt uit geesten die overmand zijn door duisternis en vervuld van haat. We geloven dat deze terreurdaad niet is gericht tegen één godsdienstige groepering zonder de anderen, maar tegen de gehele Egyptische samenleving, om de eenheid te ondermijnen en verdeeldheid te zaaien. Maar de martelaren van vandaag tezamen met de martelaren die hen voorgingen zullen juist leiden tot de opbouw van een sterk, verenigd en ontwikkeld vaderland. We vertrouwen erop dat de politie krachtig en effectief met de kwestie om zal gaan. Mijn medeleven gaat uit naar families van de martelaren en naar zijne heiligheid paus Tawadros II, bisschop van Alexandrië en patriarch op de zetel van Marcus, en naar heel het Egypte volk met zijn verschillende groeperingen. De gewonden wensen wij spoedig herstel. Moge God ons Egypte verenigen en het volk in veiligheid en vrede bewaren.

Ds. Refat Fathy

Algemeen secretaris van de Egyptische Raad van Kerken