IN EGYPTE: Nieuwsbrief december 2015

IN EGYPTE: Nieuwsbrief van Willem-Jan de Wit, docent Bijbel en theologie in Caïro, nummer 17, december 2015 (pdf-versie).

image

Twee internationale studenten hier in Caïro: Saleem uit Syrië en Abdel Rahim uit Sudan. De laatste volgt Bijbelse theologie bij mij.

Zendingsopdracht

Caïro, zaterdag 12 december 2015

“Gaat dan heen, onderwijst al de volken”—het zijn bekende woorden uit Mattheüs 28:19. “Maar,” vraagt student Ephraim mij op een avond, “klopt die vertaling eigenlijk wel? In het Grieks is het eerste werkwoord geen gebie­dende wijs maar een deelwoord: ‘heengaande.’ Is er wel sprake van een opdracht om te gaan?”

Ik ben blij dat Ephraim als toekomstig predikant goed naar de grondtekst van de Bijbel kijkt, ook als het niet voor een tentamen Grieks is. Ik ben ook blij dat hij zijn ‘ontdekking’ niet meteen rondverkondigt (zo van: ‘gemeente, in de Griekse grondtekst is er geen sprake van een zendingsopdracht’), maar eerst navraagt of hij het Grieks echt goed heeft begrepen.

Wanneer we er samen naar kijken, zien we al snel wat het geval is. Het eer­ste werkwoord is in het Grieks inderdaad een deelwoord, maar daarmee is nog niet alles gezegd: als een Grieks deelwoord (hier: ‘heengaande’) wordt gevolgd door een gebiedende wijs (hier: ‘onder­wijs!’), dan krijgt dit deelwoord zelf vaak ook de betekenis van een gebiedende wijs. In veel an­dere talen werkt het deelwoord zo niet en dan geeft het gebruik van twee gebiedende wijzen achter elkaar de beste vertaling: “Ga dan heen, onderwijs alle volken.”

De eeuwen door hebben velen de opdracht verstaan en het evangelie verder gebracht: naar Egypte, naar Europa, naar Argentinië (“het einde der aarde” zoals men daar zegt), naar China (alleen al in Shanghai zijn nu 240.000 christenen – maar op 24 miljoen inwoners betekent dit dat 99 van de 100 schapen nog buiten zijn, zoals een predikant daar stelt), en zo voort. Uw betrokkenheid bij één uitgezonden docent is deel van een groot geheel!

In oktober was ik zelf met een Kerk in Actie-predikantenreis in China en deze zomer op een Bijbelconferentie in Argentinië. De inspiratie die ik daar heb opgedaan, deel ik weer met de studenten hier. Ondertussen gaat hier in Egypte het werk volop voort: daarover meer op de volgende pagina’s.

Gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2016!

Willem-Jan

Seminarie

P2100299

Complot. Pas werd ik betrokken in een complot: ik moest mijn studenten vroeg pauze geven zodat ze mijn collega dr. Hani bij zijn college konden opwachten met een verjaardagstaart.

P2100624

Psalmen. De bekende christelijke zanger Maher Fayez (l.) zong pas bij ons oude Psalmen op nieuwe melodieën ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Arabische Bijbelvertaling. Beluister psalm 134 op Youtube.

P2100695

Afscheid. Studenten en collega’s schaarden zich pas in onze kapel rond Steve en Cinda om voor hen te bidden: na drie jaren trouwe dienst aan kerk en seminarie keren ze terug naar de VS.

P1700910

Scriptie. In mei examineerden dr. Joshua (l.) en vader Kamil de masterscriptie van bibliotheekmedewerker Silvy over Job. Dr. Michael leidde het examen en ik was erbij als scriptiebegeleider.

Verlof

P1710476

Verlof. Van half mei tot begin juli was ik met verlof en mocht ik velen van u en jullie ontmoeten. In Polsbroek sprak ik op een avond eerst voor de kinderen en daarna voor de volwassenen.

P1710890

Samer. Een hoogtepunt tijdens het verlof was het bezoek van de Egyptische gasten op en rond de GZB-dag: dr. Atef Gendy, de rector van ons seminarie hier in Caïro, en kandidaat Samer.

P1710709

GZB-dag. Dr. Atef en Samer spraken op de GZB-dag niet enkel voor de volwassenen, maar ook voor de kinderen en tieners. Op zondag preekte dr. Atef in Sliedrecht en Amsterdam.

P1710722

Foto. Zelf nam ik tot slot van mijn toe­spraak op de GZB-dag een foto van u als aanwe­zigen. Inmiddels heb ik deze foto hier in diverse kerken laten zien, als teken van uw verbondenheid.

Zomer / Opper-Egypte

P1090272

Overleden. Deze zomer is mijn oud-student ds. Joseph Fathy, altijd een toonbeeld van een eenvoud en studiezin, onverwacht onwel geworden en gestorven, zijn zwangere vrouw achterlatend.

IMG_0646

Nieuwe kerk. Augustus 2013 werd de protestantse kerk in de stad Mallawi (ca. 300 km ten zuiden van Caïro) in brand gesto­ken en geheel verwoest. Maar nu verrijst er dit ge­bouw.

P1750171

Dorpje. Deze zomer bezocht ik onder andere student Wael, die in een vacante gemeente in een klein, arm dorpje in de provincie Asyut (zo’n 400 km ten zuiden van Caïro) stage liep.

P1750593

Zondagsschool. In de zomervakantie even geen repetities en overhoringen? Op deze Egyptische dorpszondagsschool wel! Ook in dit dorp bezocht ik deze zomer één van onze studenten.

Diversen

image

Theology Guide. De website theologyguide.com heb ik gemaakt om studenten de weg te wijzen naar theologische tijdschriften en studieboeken die ze gratis en legaal online kunnen lezen.

image

Tijdschrift. Ons seminarietijdschrift (Engels/Arabisch) verschijnt op journal.etsc.org en bevat o.a. artikelen over secularisatie in Afrika (n.a.v. de GZB-conferentie) en over Bijbelvertaling.

عندما نعتمد باسم الروح القدس، الروح القدس يؤكد لنا بهذا السر المقدس أنه يريد يسكن وسطنا ويقدسنا لنكون أعضاء في المسيح ويُملّكنا ما لنا في المسيح وهو غَسْلُ خطيتنا والتجديد اليومي لحياتنا حتي نُحضر في النهاية بلا عيب وسط كنيسة المختارين في الحياة الأبدية.

ثالثًا، لأن أي عهد يحتوي على جزيئين، ونحن في المعمودية يطلب منا ويعطينا الله مسئولية لطاعة جديدة، فنحن نقترب من الله الواحد آب وابن وروح قدس لنثق فيه ونحبه من كل قلوبنا وأفكارنا وقدرتنا، ونترك العالم ونُميت الطبيعة القديمة ونعيش حياة جديدة في مخافة الله، إذا سقطنا في الخطية بسبب الضعف وأحيانًا، يجب أن لا نيأس من رحمة الله ولا نستمر في الخطية. لأن المعمودية هي ختم وشهادة أكيدة أن لدينا عهد نعمة أبدي مع الله.

Doopformulier. Met een student heb ik het aloude Nederlandse doopformulier in het Arabisch vertaald. Welk gedeelte staat hier? Mail uw/je antwoord naar willemjdewit@hotmail.com.

ds. Jan Ouwehand (directeur GZB, reisleider)
dr. Sjaak van den Berg (directeur IZB)
ds. Cees van Duijn (Delft)
ds. Peter de Groot (Eemnes)
ds. Jan Holtslag (Giessenburg)
ds. Leendert Plug (Sprang-Capelle)
ds. David Rodenburg (Nunspeet)
ds. Wim van Vreeswijk (Rouveen)

Reis. Dit zijn de deelnemers aan de GZB-predikantenreis naar Egypte (5–14 januari 2016). Hun ervaringen hopen ze o.a. op de GZB-website (gzb.nl) met u en jullie te delen.

Zie en lees meer

P1640222

Filmpjes. In het kader van het jaarthema “Laat de kerk niet verdwijnen!” heeft de GZB diverse filmpjes over Egypte op YouTube gezet. Zie de links op wjdw.nl/gzb-filmpjes.

image

Foto’s. Egyptenaren houden van Facebook en houden van foto’s. Daarom heb ik er de afgelopen jaren duizenden gedeeld. Kijk mee op facebook.com/willemjdewit/photos_albums.

image

Interview. In De Civitate, het orgaan van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R., werd ik onlangs geïnterviewd. Het interview is terug te lezen via dit linkje.

image

Blog. Is drie regeltjes tekst per foto wat al te kort? Kijk dan snel verder op mijn weblog wjdw.nl. Welhaast wekelijks schrijf ik daar een bericht. Zo’n 15.000 bezoekers zijn u/je dit jaar al voorgegaan.

Colofon

Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systemati­sche theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Voor dit werk is hij door de protestantse zendingsorganisatie GZB uitgezonden vanuit de Noorderkerkgemeente in Amsterdam. In het kader van het GZB-programma “Deelgenoten” wordt zijn werk mede gesteund door de hervormde gemeenten van Polsbroek-Vlist en Sliedrecht. Via deze nieuwsbrief houdt hij u als familie, vrien­den, gemeenteleden en belangstellenden op de hoogte van zijn werk en ervaringen in Egypte.

Dr. Willem J. de Wit, ETSC, 8 el-Sekka el-Beda, Abbaseya, Cairo 11381, Egypt |00-20-127-2800851 willemjdewit@hotmail.com |willemjdewit (skype)

Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt toekom­stige predikanten op voor de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie in Caïro, Alexan­drië en Minya diverse deeltijdopleidingen aan voor belangstellenden. Wie het Engels voldoende beheerst, kan door­studeren in het Master of Theology (ThM)-programma. Veel oud-studenten hiervan zijn inmiddels zelf betrokken bij de opleiding van predikanten in Egypte en Soedan. Ook westerse theologiestudenten kunnen (een deel van) deze masteroplei­ding volgen. In totaal telt het seminarie zo’n 300 studenten.

ETSC | etsc@etsc.org | etsc.org

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuws­brief en stelt uw meeleven en gebed zeer op prijs. U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op NL91 INGB 0690 7624 45 voor het werkersfonds “W.J. de Wit” of voor andere onderde­len van het werk waar de GZB wereldwijd bij is betrokken. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk voort kan gaan en zelfs kan groeien. Als u deze brief niet per post hebt ontvangen, maar volgende nieuwsbrieven wel graag per post ontvangt, geeft u dan uw adres door aan de GZB. Geeft u een adreswijziging ook altijd door aan de GZB.

GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen | 0343-512444 | info@gzb.org | gzb.nl

Contactpersoon. Dhr. René Maarsman heeft zich recent bereid verklaard om als contactpersoon mijn werk in Amsterdam in de Noorderkerkgemeente onder de aandacht te brengen.