Oud-leerling haalt de voorpagina

imageTerwijl ik deze week tijdens de viering van “150 jaar Arabische Van Dyck-Bijbelvertaling” hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo mag genieten van bijdragen van drie Egyptische oud-masterstudenten – Vevian Farok spreekt onder andere over de Arabische Bijbeluitgave van de zeventiende-eeuwse Leidse hoogleraar Erpinius, John Daniel geeft een inleiding op semantische vraagstukken waar een Bijbelvertaler mee te maken heeft, Ramy Nair schets de ontwikkeling van de canon van het Nieuwe Testament in de eerste eeuwen –, haalt één van mijn Nederlandse oud-leerlingen de voorpagina: Raymond Frederiks, die negen jaar geleden bij mij Latijn leerde en thans aan de Universiteit van Amsterdam studeert, heeft onderzoek gedaan naar de (moeizame) verhouding tussen bewoners van koopwoningen en van sociale huurwoningen, een onderzoek dat zo belangwekkend is geacht dat het op de voorpagina van het Parool is besproken. – Het is één van de vreugdes van het docentschap oud-leerlingen en -studenten zo bezig te zien.

Maak een website of blog op WordPress.com