Bijbelschool in Dali

In de Chinese stad Dali staat geen seminarie, maar wel een behoorlijk grote Bijbelschool waar jongeren worden toegerust voor werk in de kerk. Eén van de vakken die op deze school worden onderwezen is muziek en dat is te horen wanneer de studenten voor ons als deelnemers aan de Kerk in Actie-predikantenreis naar China diverse liederen ten gehore brengen. P2050131

Een bijzonder kenmerk van deze Bijbelschool is ook dat de studenten tot uiteenlopende etnische minderheden behoren en in de toekomst ook in hun eigen minderheden zullen gaan dienen. Ter demonstratie van de etnische diversiteit voeren groepen uit diverse minderheden elk een dans op die qua kleding en bewegingen karakteristiek is voor hun cultuur. (In Egypte wordt over dansen verschillend gedacht en wordt van de theologiestudenten die ik daar lees geef vaak een zekere terughoudend in dezen verwacht, maar een dergelijke gevoeligheid kent men hier aan de Bijbelschool in Dali klaarblijkelijk niet.)P2050166

P2050206

P2050227

We krijgen tijdens deze bijeenkomst op de Bijbelschool ook de nodige informatie over activiteiten van de kerk in de regio en over christelijke hulp aan verslaafden en aidspreventie (tegenwoordig gesubsidieerd door de overheid). Tijdens de vragenronde vraagt één van ons welke studenten uit een niet-christelijk gezin komen. Dat blijken er ongeveer tien te zijn. Van enkele studenten is één van de ouders christen. Eén van de studenten vertelt dat alleen zijn moeder christen is en dat zij hem naar de Bijbelschool heeft ‘gestuurd.’ Andere studenten benadrukken dat ze uit eigen beweging zijn gekomen. Hieronder kort hun verhalen:

P2050271

“Ik ben echt uit eigen beweging naar de Bijbelschool gekomen. Wat m’n niet-christelijke vrienden daar van vinden? Die vinden me gek. Maar dat deert me niet. Ik heb het ware leven gevonden!”

P2050277

“Ik heb ontdekt dat wat Petrus zegt, waar is: ‘Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig  leven’ (Joh. 6:68 HSV).”

P2050281

“Ik was wanhopig, dacht zelfs aan zelfdoding, maar het evangelie heeft mij totaal veranderd.”

P2050284

“Ik was aan lager wal geraakt, aan drugs verslaafd, wist niet meer wat m’n levensdoel was. Zeventien jaar was ik verslaafd, maar Jezus heeft mij bevrijd. Ik ben wijzer geworden, weet nu wat waardevol leven is. Jezus heeft mijn leven en denken vernieuwd. God gebruikt me nu als zegen voor anderen, merk ik.

Hoe Jezus in mijn leven kwam? Toen ik geen uitweg zag, ten einde raad was, bracht iemand mij naar de christelijke verslavingskliniek. Daar vond ik liefde, mensen die om me gaven. Daar leerde ik Jezus kennen. De Bijbelschool nam mij aan als student zodat ik meer over de Bijbel en het geloof kon leren.

Of ik predikant wil worden? Nee, ik hoef niet per se dominee te zijn, als ik God maar mag dienen.”

P2050311