GZB betrokken bij noodhulpactie voor vluchtelingen

GZB vluchtelingen

Het voelt wat vreemd. De afgelopen jaren heb ik hier in Egypte heel wat Syriërs ontmoet: soms waren ze waarschijnlijk overhaast gevlucht, vaker wellicht hadden ze de bui aan zien komen en hadden ze bijtijds de biezen gepakt. En in Jordanië heb ik de vluchtelingenkampen in de woestijn gezien. Maar nu, nu de vluchtelingen zo hoog op de Europese, ja, de Nederlandse agenda staan, nu zijn ze hier veel minder in beeld.

Uiteraard wordt hier wel meegedacht over de Europese problematiek. Menig Egyptisch christen maakt zich zorgen over de islamisering van Europa en zou het kunnen begrijpen als Europa de deur dicht hield. Een collega van mij schreef evenwel op Facebook (ik vertaal): “Sommige christelijke fanatici zijn bezorgd over de islamisering van het ‘christelijke’ Europa door ‘moslim’-vluchtelingen, terwijl sommige moslimfanatici aan muslimvluchtelingen vragen de gelegenheid te baat te nemen om de islam in Europa te verspreiden. Beide visies missen echter een historisch moment (‘historical time’) van solidariteit met met hen die in nood zijn. Heere, ontferm U!”

In elk geval, voor wie vluchtelingen niet in de koude kleren wil laten staan: de GZB is betrokken bij een noodhulpactie voor vluchtelingen.

Foto: van website GZB.

Maak een website of blog op WordPress.com