Paperbespreking over de leer van de Heilige Geest

Deze januarimaand geef ik drie weken (maandagavond + dinsdagavond 5.30-8.15) college over de leer van de Heilige Geest (pneumatologie). Vanavond bespreken we (deels in groepjes) de korte papers die de studenten hebben geschreven. Ook al zijn de papers slechts 800-850 woorden per stuk, met 32 studenten is het lezen van alle papers (28 Arabisch, 3 Egyptisch Engels, 1 Koreaans Engels) ter voorbereiding een flinke uitdaging voor mij, maar het is mooi om te zien hoever studenten in hun gedachtenvorming zijn gekomen en hoe goed ze hun punt weten te verwoorden en beargumenteren.

De studenten mochten zelf een (vraag)stelling kiezen en kwamen uit op onder andere:

  • Is de Heilige Geest een kracht of een persoon in het Oude Testament? En in Handelingen? En in de brieven van Paulus?
  • De goddelijkheid van de Heilige Geest
  • Mogen de woorden “en van de Zoon” (in de zin: “de Heilige Geest … die uitgaat van de Vader en van de Zoon” in de westerse versie van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel worden geschrapt om hem weer in overeenstemming te brengen met de oosterse versie? En wat zijn culturele redenen waarom de oosterse kerk de toevoeging “en van de Zoon” niet kan aanvaarden?
  • Wat is de relatie tussen Christus en de Geest?
  • Zijn Woord en Geest onlosmakelijk verbonden?
  • De leiding van de Heilige Geest en het voorbereiden van preken
  • De rol van de Heilige Geest en de rol van de mens in de vernieuwing van een mens
  • Is goed gedrag van niet-christenen ook vrucht van de Geest?
  • De Heilige Geest en het streven naar sociale gerechtigheid
  • En, (in de Egyptische context) uiteraard: is het spreken in tongen nog nodig in de kerk vandaag?

Behalve over de inhoud en criteria voor goede theologie moet er vanavond ook paperopbouw gesproken worden, over het maken van goede voetnoten en zelfs over Arabische grammatica en interpunctie. Studenten vertelden me al dat ze ontdekten dat het schrijven van een goede paper van 800 woorden nog niet zo gemakkelijk is als ze eerst hadden gedacht en ongetwijfeld zal vanavond ook weer duidelijk worden dat elke paper genoeg aanleiding tot gesprek geeft.

Met vanavond zijn de studenten ook nog niet klaar. Ieder moet zijn/haar paper waar nodig bijschaven en uiterlijk zaterdagavond terugsturen. Daarnaast is er woensdag het Engelstalige en vrijdag het Arabischtalige multiple-choice open-boek-examen over de verplichte literatuur voor de collegeserie.

Maak een website of blog op WordPress.com